Salon vín České republiky – systém hodnocení

Expozice Salon vín České republiky, Salon vín České republiky představil

Salon vín České republiky patří k nejprestižnějším soutěžím vín u nás. Přesnější označení je Salon vín – národní soutěž vín, protože Salon je až špičkou ledovce předcházejících kol hodnocení v rámci Národní soutěže vín. Je to složité, ale nutné. A i spravedlivé.

Na začátku je první kolo, pro každou z moravských podoblastí a pro oblast Čechy. Kdo uspěje, může přihlásit vína do dalšího kola. A může nominovat i jedno víno navíc, jako divokou kartu. První kolo tak určí 400 nejlépe hodnocených vín (do ročníku 2018 to bylo 200 vín) dle určitého klíče (dle kategorie vín a regionu). A druhé kolo pak stanoví vítěznou stovku vín, opět dle jistého klíče.

Pozitivní je, že celé hodnocení pro Salon vín České republiky trvá několik měsíců a víno musí projevit stabilitu v čase, tedy neměnnou kvalitu. Jinými slovy při nákupu vína oceněného zařazeného do Salonu vín nelze sáhnout vedle. Tedy alespoň měřeno pohledem hodnotitelů, kteří patří k těm nejzkušenějším u nás. Osobní preference a chutě pak samozřejmě záleží na každém z nás.

Základní podmínky a postup jednotlivými koly ukazuje následující tabulka. Podmínky jsou samozřejmě složitější, ale princip je zde patrný.

Salon vín České republiky: systém nominačních kol

1) Národní soutěž vín

Pět samostatných nominačních soutěží v jednotlivých podoblastech/oblastech

 • Národní soutěž vín – vinařská oblast Čechy
 • Národní soutěž vín – Velkopavlovická vinařská podoblast
 • Národní soutěž vín – Znojemská vinařská podoblast
 • Národní soutěž vín – Mikulovská vinařská podoblast
 • Národní soutěž vín – Slovácká vinařská podoblast

Udělovaná ocenění

V jednotlivých podoblastech/oblastech se vyhlašují

 • Šampion
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Nejlepší kolekce vín

Hodnocení (medaile)

Počet vín oceněných medailí je maximálně 30 % v každé z kategorií (A–G).

 • velká zlatá medaile: 90 a více bodů
 • zlatá medaile: 86–89,99 bodů
 • stříbrná medaile: 84–85,99 bodů
 • bronzová medaile: 82–83,99 bodů

Postup do dalšího kola

 • kategorie A (bílá suchá a polosuchá): 80 bodů a více
 • kategorie B (bílá polosladká): 82 bodů a více
 • kategorie C (sladká): 84 bodů a více
 • kategorie D (růžová a klarety – suchá, polosuchá a polosladká): 80 bodů a více
 • kategorie E (červená suchá): 80 bodů a více
 • kategorie F (červená ostatní): 82 bodů a více
 • kategorie G (sekty): 80 bodů a více

2) První kolo: Salon vín České republiky – národní soutěž vín

Postup do dalšího kola

Postup do dalšího kola získá 400 nejlépe hodnocených vín (zisk minimálně 80 bodů) dle klíče prvního kola:

 • 320 vín kategorie A (bílá suchá a polosuchá) a E (červená suchá), z toho:
  – 12 vín z vinařské oblasti Čechy
  – 56 vín z vinařské podoblasti znojemské
  – 84 vín z vinařské podoblasti mikulovské
  – 88 vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
  – 80 vín z vinařské podoblasti slovácké
 • 44 vín z kategorie B (bílá polosladká) a F (červená ostatní)
 • 20 vín z kategorie C (sladká)
 • 8 vína z kategorie D (růžová a klarety)
 • 8 vína z kategorie G (sekty)

3) Finální kolo: Salon vín České republiky – národní soutěž vín

Udělovaná ocenění

 • absolutní Šampion
 • vítězové kategorií
 • nejlepší kolekce soutěže

Hodnocení (medaile)

Počet vín oceněných zlatou medailí je celkem 100, maximálně 10 vín od jednoho přihlašovatele.

 • zlatá medaile (minimálně 84 bodů, 100 nejlepších)
 • stříbrná medaile (minimálně 84 bodů)

Umístění do stálé degustační expozice Salonu vín

Umístění do stálé degustační expozice Salonu vín získá 100 nejlépe hodnocených vín (zisk minimálně 84 bodů) dle klíče 2. kola:

 • 80 vín kategorie A (bílá suchá a polosuchá) a E (červená suchá), z toho:
  – 3 vína z vinařské oblasti Čechy
  – 14 vín z vinařské podoblasti znojemské
  – 22 vín z vinařské podoblasti mikulovské
  – 21 vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
  – 20 vín z vinařské podoblasti slovácké
 • 11 vín z kategorie B (bílá polosladká) a F (červená ostatní)
 • 5 vín z kategorie C (sladká)
 • 2 vína z kategorie D (růžová a klarety)
 • 2 vína z kategorie G (sekty)

Stálá degustační expozice Salonu vín

Zařazení do Salonu vín je pro každého vinaře prestižním počinem. Vedle prokázání kvality vína v několika kolech hodnocení musí vinař splnit řadu podmínek. Samozřejmostí je původ hroznů v České republice a splnění všech nařízení dle zákona. Vinař také nesmí být na černé listině Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Krom toho musí každý s přihláškou doložit, že má dostatek vína skladem; pro rok 2019 to je 750 litrů vína. S výjimkou vín ledových, slámových, výběrů z bobulí a výběrů z cibéb – zde postačí 100 litrů. To pro případ úspěchu, aby bylo co nabízet ve finální degustační expozici.

V roce 2020 došlo k jedné malé změně v rozložení finální stovky vín dle oblastí a podoblastí. Do 20. ročníku platila kvóta 21 vín z vinařské podoblasti mikulovské a 22 vín z vinařské podoblasti velkopavlovické. Od 21. ročníku se tento parametr obrátil a v stovce oceněných je o jedno víno z Mikulovska více, na úkor vína z Velkopavlovicka.

Vývoj počtu přihlášených vín do nominačních kol a do prvního kola Salonu vín 2011-2018
Vývoj počtu přihlášených vín do nominačních kol a do prvního kola Salonu vín 2011-2018

Náklady na účast

Náklady na účast v soutěži spočívají v doručení 6 láhví a zaplacení poplatku 1000 Kč bez DPH od každého z přihlášených vín. A kdo uspěje a do Salonu se dostane, ten věnuje ještě dalších 6 lahví. Pro názornost: vinař přihlásí 5 různých vín (nákladová cena je 200 Kč bez DPH za láhev) do soutěže, 2 z nich uspějí a jsou umístěna do Salonu. Jeho náklady pak činí 13 400 Kč bez daně. To je pravděpodobně přijatelné i pro menší vinaře.

Krom toho vinař může zakoupit samolepky s medailemi na své láhve a to v počtu deklarovaném v přihlášce. Například při minimálních šaržích 1000 láhví a ceně 2,90 Kč/medaile je to dalších 5 800 Kč do nákladů. Navíc šarže bývají větší, mnohdy i řádově, takže i náklady na medaile se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun. Vše je dobrovolné, ale kdo by se nepochlubil? Na druhou stranu není neobvyklou praxí, že cena „salonového“ vína vzroste skokově o desítky procent a veškeré uvedené nálady se v tom lehce rozpustí.

Pro malé vinaře je zde ale ještě jedno úskalí, pokud uspějí. Musejí garantovat poměrně velké množství lahví skladem, a to až do 31. října následujícího roku po hodnocení. Jde o partie 240 až 900 láhví dle kategorie. Organizátor vína odkupuje za cenu uvedenou na přihlášce (tedy před případným „salonovým“ zdražením), navíc sníženou o 30 %. Pro menší vinaře je to docela dost peněz utopených i na rok v archívu, navíc za nízkou cenu. Schopnost malovinaře sám prodat víno rychleji a za vyšší cenu je často důvodem, proč víno do soutěže vůbec nepřihlašovat. Leč taková je cena za možný úspěch, za marketing, za získání větší prestiže.

Vývoj návštěvnosti expozice Salonu vín 2004-2018
Vývoj návštěvnosti expozice Salonu vín 2004-2018

 

Přehled šampionů Salonu vín od roku 2011

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

zdroj: Národní vinařské centrum

Ověřeno MonsterInsights