Tradiční výrazy – Česká republika

Tradiční výrazy – Česká republika

Označování vín na etiketách je mnohdy matoucí. Jistý rámec poskytuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 náš vinařský zákon vyhláškou č. 88/2017 Sb. Jaké jsou tedy tradiční výrazy, které je povoleno používat na etiketách?

Tradiční výrazy – Česká republika

Archivní víno

Víno uváděné na trh nejméně tři roky po roku sklizně.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Burčák

Částečně zkvašený hroznový mošt, se skutečným obsahem alkoholu vyšším než jedno procento objemové a nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní likérové víno

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na vinici ve stanovené oblasti, výnos na hektar nebyl překročen, výroba se uskutečnila ve stanovené vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny, víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní víno

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti, hektarový výnos se nezvýšil, hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 °NM, sklizeň a výroba vína s výjimkou plnění se uskutečnila v dotyčné vinařské oblasti, víno splňuje požadavky na jakost stanovené v prováděcích právních předpisech.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní víno odrůdové

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je vyrobeno z hroznů révy vinné, rmutu (rozdrcené hrozny), hroznového moštu, víno vyrobeno z hroznů sklizených na stanovené vinici nebo smícháním jakostních vín, nejvýše ze tří odrůd.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní víno s přívlastkem

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti nebo podoblasti; nebyl překročen výnos na hektar; víno bylo vyrobeno z hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, případně odrůda nebo směs odrůd nebo napadení plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Státní inspekcí a splňují požadavky pro konkrétní druh jakostního vína s přívlastkem, nebo smícháním jakostních vín s přívlastkem, víno splňuje požadavky na jakost stanovené v prováděcích právních předpisech, víno bylo zatříděno Státní inspekcí jako jakostní víno s jedním z těchto přívlastků:

 • Kabinetní víno“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 19° NM.
 • Pozdní sběr“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 21° NM.
 • Výběr z hroznů“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 24° NM.
 • Výběr z bobulí“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27° NM.
 • Výběr z cibéb“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32° NM.
 • Ledové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při teplotě –7°C a nižší a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny, získané víno musí vykazovat obsah cukru nejméně 27° NM.
 • Slámové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly před zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců a získaný mošt vykazoval obsah cukru nejméně 27° NM.

Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní víno známkové

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je vyrobeno z hroznů révy vinné, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti, výroba vína používaného k výrobě jakostního šumivého vína vyrobeného v konkrétním regionu se uskutečnila ve vinařské oblasti, ve vymezené oblasti nebyl překročen hektarový výnos; víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Klaret

Víno vyrobené z modrých odrůd bez nakvášení rmutu.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Košer, Košer víno

Víno, které bylo vyrobeno liturgickým způsobem podle předpisů židovské kongregace.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Krášleno na kvasnicích

Víno bylo během výroby ponecháno na kalech po dobu nejméně šesti měsíců.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Labín

Víno z modrých odrůd, které bylo vyrobeno bez nakvášení rmutu v české vinařské oblasti.
Quality specification: Víno s chráněným zeměpisným označením (ChZO)

Mešní víno

Víno, které bylo vyrobeno liturgickým způsobem a splňuje podmínky pro používání při liturgických obřadech během katolické bohoslužby.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Mladé víno

Víno nabízené ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního roku, v němž došlo ke slizni hroznů použitých k výrobě tohoto vína.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Panenská sklizeň

Víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň ve třetím roce po výsadbě vinice.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Panenské víno

Víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň ve třetím roce po výsadbě vinice.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Pozdní sběr

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti, výnos na hektar se nezvýšil, hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 21 °NM, sklizeň a výroba vína s výjimkou plnění se uskutečnily v dotyčné vinařské oblasti, víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Premium

Druh vín s přívlastkem – výběr z hroznů, výběr z bobulí nebo výběr z cibéb, bylo vyrobeno z hroznů, které byly nejméně z 30 % napadeny plísní šedou Botrytis cinerea P.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Pěstitelský sekt (*) 

Šumivé víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, které splňuje požadavky nařízení Evropských společenství na jakostní šumivé víno vyrobené v určitém regionu z hroznů révy vinné pocházejících z vinice výrobce.
(*) Pro výraz „sekt“ se ochrana nepožaduje.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Rezerva

Víno zrající nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a poté v láhvi, a to v sudu nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Ryšák

Víno vyrobené ze směsi hroznů révy vinné nebo hroznového moštu z bílých odrůd, případně z červených nebo modrých odrůd.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Růžák

Víno vyrobené ze směsi hroznů révy vinné nebo hroznového moštu z bílých odrůd, případně z červených nebo modrých odrůd.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Školeno na kvasnicích

Víno bylo během výroby ponecháno na kalech po dobu nejméně šesti měsíců.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Víno originální certifikace (VOC / V.O.C.)

Víno musí být vyrobeno na stejném nebo menším území, než je vinařská oblast; výrobce musí být členem sdružení, které je ze zákona oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace; víno je v souladu přinejmenším s požadavky na jakost podle tohoto zákona, víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace; v ostatním musí víno splňovat požadavky stanovené tímto zákonem pro jednotlivé druhy vín.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Víno s přívlastkem

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti nebo podoblasti; nebyl překročen výnos na hektar; víno bylo vyrobeno z hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, případně odrůda nebo směs odrůd nebo napadení plísní šedou Botrytis cinerea P. byly ověřeny Státní inspekcí a splňují požadavky pro konkrétní druh jakostního vína s přívlastkem, nebo smícháním jakostních vín s přívlastkem, víno splňuje požadavky na jakost stanovené v prováděcích právních předpisech, víno bylo zatříděno Státní inspekcí jako jakostní víno s jedním z těchto přívlastků:

 • Kabinetní víno“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 19° NM.
 • Pozdní sběr“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 21° NM.
 • Výběr z hroznů“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 24° NM.
 • Výběr z bobulí“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27° NM.
 • Výběr z cibéb“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32° NM.
 • Ledové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při teplotě –7°C a nižší a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny, získané víno musí vykazovat obsah cukru nejméně 27° NM.
 • Slámové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly před zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců a získaný mošt vykazoval obsah cukru nejméně 27° NM.

Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Zemské víno

Víno vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostních vín ve stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny na seznamu odrůd v prováděcích právních předpisech, může být označeno pouze zeměpisným označením stanoveným v prováděcích právních předpisech; k výrobě vína se zeměpisným označením lze použít pouze hrozny, které dosáhly cukernatosti nejméně 14 °NM a byly sklizeny v zeměpisné jednotce, která nese zeměpisné označení podle tohoto odstavce, splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy; použití názvu jiné zeměpisné jednotky, která je uvedena v prováděcích právních předpisech, je zakázáno.
Quality specification: Víno s chráněným zeměpisným označením (ChZO)

Zrálo na kvasnicích

Víno bylo během výroby ponecháno na kalech po dobu nejméně šesti měsíců.
Quality specification: Víno s chráněným označením původu (ChOP)

zdroj: e-Ambrosia

Ověřeno MonsterInsights