VOC Pálava

VOC Pálava

VOC Pálava je čtvrtým apelačním systémem v České republice. Označení vín originální certifikace je možné přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůdy Ryzlink vlašský. Právě na Pálavě se vyznačuje neopakovatelnou originalitou.

V pořadí druhý apelační systém VOC v Mikulovské vinařské podoblasti zavedl spolek VOC PÁLAVA. Zakládajícími členy jsou VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. a Tanzberg Mikulov,a.s. Schvalovací systém pro udělení označení byl úspěšně dovršen v roce 2012. Mikulovská podoblast tak získala další možnost nabízet konzumentům vína s garancí původu, vysoké kvality a originality potvrzenou samotnými vinaři.

Vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na registrovaných vinicích na území vymezeném částmi pozemních komunikací mezi obcemi Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Mikulov a Bavory. Celková plocha území zaujímá 2 108 ha, z čehož vinice tvoří 750 ha. Ryzlink vlašský je vysazen na 124 ha a aktuální plocha vinic registrovaných pro výrobu vína VOC PÁLAVA je přibližně 14 ha.

Terroir

Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Chráněná krajinná oblast Pálava, vyhlášená v roce 1976, je harmonicky utvářenou krajinou s charakteristickým reliéfem s dominantou Pavlovských vrchů, významným podílem přirozených nebo málo ovlivněných stepních ekosystémů a s dochovanými památkami historického osídlení, včetně kultury révy vinné.

Asi před 16 miliony let v miocénu (třetihorách) proniklo do okolí dnešní Pálavy teplé moře z jihu a obklopilo ji ze všech stran. V něm se na dně ukládaly písčité jíly. Podle přítomnosti valounů jurských vápenců v těchto sedimentech geologové usuzují, že v té době byly tyto vápence, tvořící vrchol Pálavy, obnaženy, a proto mohly být erodovány. Geologická stavba Pavlovské vrchy náležejí k okrajové části příkrovu vnějšího flyšového pásma, které bylo během alpsko-karpatského vrásnění přesunuto do dnešní polohy od východu. Tento flyšový příkrov tvoří na území CHKO Pálava jílovce, pískovce a slepence ždánické jednotky, do nichž byly při horotvorných pohybech zavlečeny bloky pevných jurských spodnokřídových vápenců a tmavých jílovců.

Nejnápadnější a nejznámější částí CHKO Pálava jsou Pavlovské vrchy, které se táhnou od severu k jihu a zasahují i do přilehlé části Dolních Rakous. Nejsevernější a nejvyšší část Pavlovských vrchů tvoří masiv Děvína (554 m) se zříceninou hradu Děvičky. Výškový rozdíl mezi vrcholem Děvína a hladinou Dyje u Dolních Věstonic činí bezmála 390 metrů.

Na území CHKO Pálava jsou zastoupeny následující půdní typy: rendziny, pararendziny, černozemě, černice, hnědozemě, luvizemě a fluvizemě. Z půdních druhů jsou nejvíce rozšířené půdy hlinité a jílovitohlinité (středně těžké půdy), dále půdy jílovité až čisté jíly (těžké půdy) a nejméně jsou zastoupeny půdy písčité, hlinitopísčité až písčitohlinité (lehčí půdy).

VOC Pálava logo

 

VOC Pálava

držitel:VOC PÁLAVA, z.s.
IČO:22867589
založeno:26. května 2010 (VOC PÁLAVA, o.s.)
udělení povolení:13. července 2012
první zatřiďování:2012
první zatříděný ročník:2011
platnost od sklizně:2011

 

Odrůdy

Styly vín

 • tiché bílé víno z jedné odrůdy

 

Požadované senzorické vlastnosti vín

Ryzlink vlašský

 • Barva zelenožlutá až sytě žlutá s nádechem pálavské květeny
 • Vůně výrazně ovocitá, kompotované renklódy a meruňky přecházející až do medově kořenitých tónů
 • Chuť odrůdově charakteristická, strukturovaná, plná a nazrálá, s buketem kandovaných citrusů, nedosušených teplomilných peckovin, s živou kyselinou a vrstvenou mineralitou.

 

Členové spolku & původ VOC vín (obce, vinice)

Vinařství (6)

 • VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
 • VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.
 • Vinařství Volařík a.s.
 • Vinařství Červinka, spol. s r.o. (ZMIKO, spol s r.o.)
 • Vinařství Pavlov, spol. s r.o. (BOHEMIA SEKT, s.r.o.)
 • Reisten, s.r.o.
 • Tanzberg Mikulov,a.s. (do února 2018)

Obce (7)

 • Bavory
 • Dolní Věstonice
 • Horní Věstonice
 • Klentnice
 • Mikulov
 • Pavlov
 • Perná

Vinice (6)

 • Goldhamer (Perná)
 • Pod Martinkou (Horní Věstonice)
 • Pod Pálavou (Pavlov)
 • Purmice (Perná)
 • U třech panen (Dolní Věstonice)
 • Železná (Perná)

 

Pravidla pro zatřídění

viniceintegrovaná / ekologická
sklizeňručně
max. výnos5 t/ha
min. cukernatost21–27 °NM
doslazování
oxid siřičitýmax. 50 mg SO2/l moštu
karbonické maceracene
termovinifikace
jablečno-mléčná fermentace
zrání na kvasničných kalechpovoleno
barriquepovoleno
náhražky dřeva
zbytkový cukrmax. 12 g/l
skutečný alkohol
bezcukerný extraktmin. 19 g/l
lahvování
objem lahve0,5/0,75 l
uzávěrkorek
značeníspeciální páska s logem VOC PÁLAVA
prodej od sklizně
cena s DPH
ostatní• bez exogenních enzymů a jiných maceračních přídavných látek
• bez přídavku kyseliny askorbové
• na kvasnicích min. 60 dní od konce fermentace nebo 90 dní od sklizně

 

Seznam zatříděných vín VOC Pálava

VýrobceRočníkOdrůdaEvidenční číslo / kód zatříděníČíslo šaržeVýsledné zatřídění / obchodní označení
BOHEMIA SEKT, s.r.o.2013Ryzlink vlašský2/2014-023050Ryzlink vlašský VOC Pálava
BOHEMIA SEKT, s.r.o.2015Ryzlink vlašský02-8/201815051Ryzlink vlašský
Ing. Miroslav Volařík2018Ryzlink vlašský02-12/20191839aRyzlink vlašský
Tanzberg Mikulov,a.s.2013Ryzlink vlašský1/2014-01P-21/13Ryzlink vlašský VOC Pálava
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.2011Ryzlink vlašský3/ 201231/11VOC Ryzlink Vlašský
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.2011Ryzlink vlašský3 /201232/11VOC Ryzlink vlašský
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.2011Ryzlink vlašský3/20122020-11-30 00:00:00VOC Ryzlink vlašský
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.2012Ryzlink vlašský1/2013-01P-31/12Ryzlink vlašský Goldhamer VOC
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s.2012Ryzlink vlašský1/2013-02P-30/12Ryzlink vlašský Železná VOC
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.2011Ryzlink vlašský1/20122008VOC Ryzlink vlašský
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.2015Ryzlink vlašský02-3/20162781Ryzlink vlašský
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.2017Ryzlink vlašský01-8/20183184Ryzlink vlašský
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.2018Ryzlink vlašský01-12/20193511Ryzlink vlašský

Certifikoval: VOC PÁLAVA, z.s.
Zeměpisné údaje původu: Morava, Mikulovská vinařská podoblast
Datum aktualizace: 3. 12. 2020

 

Více o VOC vínech zde.

zdroj: voc-palava.cz, Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno 2019
foto: o___reni