Jak číst viněty – vína z České republiky

Jak číst viněty – vína z České republiky

Jak číst viněty je dovedností nepostradatelnou pro každého milovníka vín. Viněta je silným marketingovým nástrojem vinaře a někdy nás dovede svést z cesty pravdy k až mýtickým představám o obsahu lahve. Co tedy má, může a smí sdělovat? Co jednotlivé údaje znamenají a co od nich můžeme očekávat?

Pro zjednodušení se věnujme „hlavnímu proudu“, tedy vínům s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením. Zní to složitě, ale je to prakticky většina lahvových vín dostupných u nás běžně v obchodech. Tedy všechna ta jakostní, odrůdová, přívlastková a zemská vína. Částečně se zaměřme ale i na šumivá a perlivá vína. Klidně pak vynechejme další varianty vinných produktů (hroznové mošty, burčáky, sudová vína, likérová vína, aromatizovaná a odalkoholizovaná vína atd. atd.).

Jak číst viněty – vína z České republiky - ukázka
Jak číst viněty – vína z České republiky – ukázka

 

Dle nařízení EU (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33) musí viněty obsahovat sadu povinných údajů. Vedle toho připouští i uvádění hromady nepovinných informací.

Povinné údaje

Povinné údaje se musí nacházet ve stejném zorném poli tak, aby byly čitelné současně, aniž by bylo nutné otáčet nádobou. Pouze číslo šarže a případné info o přítomnosti siřičitanů mohou být mimo zorné pole. Údaje jsou napsány nesmazatelným písmem a jsou snadno odlišitelné od textů či vyobrazení, které je obklopují.

 • druh výrobku z révy vinné – tedy třeba „víno“. Nebo „šumivé víno“, „perlivé víno“ atd. Lze vynechat u vín, jejichž etiketa obsahuje chráněný název označení původu nebo zeměpisného označení,
 • u vín s ChOP a ChZO označení „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a název tohoto označení. Označení ze vynechat, pokud je na etiketě uveden tradiční výraz,
 • skutečný obsah alkoholu v procentech objemových,
 • uvedení původu,
 • název stáčírny nebo, v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína, název výrobce nebo prodejce,
 • údaj o obsahu cukru v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína,
 • u vín s ChOP a ChZO „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“ nebo „výrobek z (…)“, nebo rovnocenný výraz, s doplněním názvu členského státu nebo třetí země, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno,
 • u vín s ChOP a ChZO z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem – sklenička s českou vlajkou,
 • u jakostního vína s přívlastkem název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny vína,
 • u jakostního vína s přívlastkem evidenční číslo jakosti,
 • u zemského vína také označení „české“ nebo „moravské“, podle vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, a označení „zemské víno“.

Nové povinné údaje

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021 vstupuje v platnost nová povinnost. Víno pro koncové zákazníky musí od 8. prosince 2023 na obalech svých nových výrobků (tuzemských i zahraničních) uvádět také výživové údaje a seznam složek. Produkty z révy vinné vyrobené před tímto datem mohou být dodávány na trh beze změny až do vyčerpání zásob. Také na víno určené k prodeji jako sudové, čepované nebo rozlévané se nová povinnost nevztahuje.

Výrobou je v tomto případě chápán proces kvašení (prvotní nebo druhotné), jehož výsledkem je vznik výrobku z révy vinné. Plnění výrobku do nádob a jeho označování se pro tyto účely nezahrnuje do výroby produktu. Povinnost tak bude dopadat například na vína s přívlastkem slámové víno nebo ledové víno ročníku 2023 nebo šumivá či perlivá vína, jejichž sekundární kvašení proběhne po 8. prosinci 2023.

Pro tuzemského spotřebitele musí být nové povinné údaje uvedeny v jazyce českém. Výrobky nabízené k prodeji prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (například přes e-shop), musí nové povinné údaje poskytnout před dokončením nákupu a rovněž v okamžiku doručení. Požadovaná data můžou být uvedena ve formě tabulky, textu a nebo strojově čitelným kódem (čárový kód, QR kód). Na cílové webové stránce těchto kódů se však nesmí zobrazovat jiné informace určené k prodejním nebo marketingovým účelům, ani nesmí být shromažďovány nebo sledovány žádné údaje o uživatelích. Všechny látky způsobující alergie a nesnášenlivost musí být uvedeny na obalu či vinětě.

Výživové údaje musí obsahovat informace o:

 • energetické hodnotě,
 • množství tuků, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Složky uváděné ve složení výrobků:

 • všechny názvy látek způsobující alergie a nesnášenlivost,
 • enologické sloučeniny,
 • složky používané při zvyšování přirozeného obsahu alkoholu,
 • složky používané pro slazení,
 • kvasinkové mannoproteiny, pokud jsou použity.

Podrobné informace na téma Uvádění výživových údajů a seznamu složek na obalu/etiketě vinařských výrobků.

Nepovinné údaje

 • ročník sklizně,
 • název moštové odrůdy nebo odrůd,
 • údaje o obsahu cukru u jiných vín, než je šumivé víno, šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, jakostní šumivé víno nebo jakostní aromatické šumivé víno,
 • u vín s ChOP a ChZO tradiční výraz,
 • symbol Společenství označující víno s ChOP a ChZO,
 • údaje o některých výrobních metodách,
 • u vín s ChOP a ChZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší nebo větší než základní oblast pro označení původu nebo zeměpisné označení; u jakostního vína s přívlastkem název vinařské obce a viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této obce či trati,
 • získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín,
 • splnění požadavků pro účely církví a náboženských společností: mešní víno, košer víno apod,
 • označení „Chateau“ nebo „Château“ u podniku, který skutečně existuje pod tímto názvem, nebo který je nazýván přesně tímto slovem, obojí minimálně 15 let. A také v případě, že je součástí ochranné známky, o niž bylo zažádáno nebo jež je zapsána nebo zavedena používáním přede dnem 4. května 2002.

Zakázaná označení

Označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropské unie je zakázáno. Dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, jako například:

 • „zdravotní víno“,
 • „posilující víno“,
 • „víno na krev“,
 • „přírodní“,
 • „pravé“,
 • „čisté“,
 • „alternativní“,
 • slovní spojení s těmito slovy.

Je zakázáno označovat jako víno:

 • nápoj připravený ze zředěného hroznového moštu,
 • nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem nebo užitím jiných konzervačních anebo
  přídatných látek, než stanoví předpisy Evropské unie,
 • alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,
 • alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,
 • směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

Další nápověda jak číst viněty

Alkohol

Skutečný obsah alkoholu je povinný údaj. Uvádí se v procentech objemových, a to v celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin. Za číselným údajem „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“ nebo „alk.“. Číslice u balení o objemu většího než 1 l musí být vysoké nejméně 5 mm, u objemu 0,2–1 l nejméně 3 mm a u objemu 0,20 l a méně nejméně 2 mm.

Ukázka značení na vinětách

 • 11,0 % obj.
 • skutečný obsah alkoholu 11,5 % obj.
 • skutečný alkohol 12,0 % obj.
 • alk. 12,5 % obj.

Zbytkový cukr

Zbytkový cukr je neprokvašená fruktóza, glukóza a případně sacharóza ve víně. Tedy přesně, jak název říká: zbytek cukrů, které kvasinky během kvašení nestihly přeměnit na alkohol. Podílí se na sladké chuti vína a je jeho přirozenou součástí. Dle Nařízení komise (ES) č. 607/2009 je označování pomocí výrazů určujících míru zbytkového cukru („údaj o obsahu cukru“) ve víně povinné pouze u šumivých vín. U ostatních vín a většiny výrobků z révy vinné se jedná o nepovinný údaj, nicméně hojně používaný (suché, polosuché, polosladké, sladké víno).

foto: vinařství Štěpán Maňák

Ověřeno MonsterInsights