Tradiční výrazy – Slovensko

Tradiční výrazy – Slovensko

Označování vín na etiketách je mnohdy matoucí. Jistý rámec poskytuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Tradiční výrazy – Slovensko nevyjímaje – jsou podrobně definovány právními předpisy jednotlivých členských zemí. Na Slovensku je to Zákon č. 313/2009 Z. z., „Zákon o vinohradníctve a vinárstve“. Jaké jsou tedy tradiční výrazy, které je povoleno používat na etiketách?

Tradiční výrazy – Slovensko

Tradiční výraz lze uvádět na etiketách pouze u vín s chráněným označením původu (CHOP) nebo vín s chráněným zeměpisným označením (CHZO).

Akostné víno

Tradiční výraz „jakostní víno“ lze použít pouze k označení vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 16 °NM,
 • nejvyšší hektarový výnos nepřekročil 18 000 kg/ha,
 • skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 9,5 % objemu,
 • obohacování se uskutečnilo podle zvláštního předpisu; pro červené víno nejvíce do 24 °NM a pro bílé víno nejvíce do 22 °NM,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Akostné víno s prívlastkom

Tradiční výraz „jakostní víno s přívlastkem“ lze použít pouze k označení vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • hrozny použité k výrobě vína byly osvědčené kontrolním ústavem,
 • víno nebylo obohacováno,
 • víno není chemicky konzervováno s výjimkou použití oxidu siřičitého,
 • nejvyšší hektarový výnos nepřekročil 13 000 kg/ha,
 • splňuje kvalitativní požadavky.
Tradiční výraz Akostné víno s prívlastkom se doplňuje výrazem:
 • kabinetné – pokud je víno vyrobené z hroznů v plné zralosti, s cukernatostí nejméně 19 °NM a skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 9,5 % objemu,
 • neskorý zber – pokud je víno vyrobené z hroznů v plné zralosti, s cukernatostí nejméně 21 °NM a skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 9,5 % objemu,
 • výber z hrozna – pokud je víno vyrobené z hroznů v plné zralosti, s cukernatostí nejméně 23 °NM, a získá se z pečlivě vybíraných hroznů; skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 9,5 % objemu,
 • bobuľový výber – pokud je víno vyrobené z ručně vybíraných přezrálých hroznů; z nich byly ručně odstraněny nezralé a poškozené bobule, s cukernatostí nejméně 26 °NM; skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 8 % objemu,
 • hrozienkový výber – pokud je víno vyrobené pouze z ručně vybíraných přezrálých bobulí hroznů, s cukernatostí nejméně 28 °NM; skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 8 % objemu,
 • cibébový výber, botrytický výber – pokud je víno vyrobené pouze z ručně vybíraných přezrálých bobulí hroznů zušlechtěných účinkem vláknité houby Botrytis cinerea Persoon, s cukernatostí nejméně 28 °NM; skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 8 % objemu,
 • ľadové víno – pokud je víno vyrobené z hroznů, které byly sklizeny při teplotě -7 °C a nižší a hrozny zůstaly během sklizně a zpracování zmrzlé; získaný mošt měl cukernatost nejméně 27 °NM a skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 6 % objemu,
 • slamové víno – pokud je víno vyrobené z dobře vyzrálých hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě nebo rohožích z rákosu; případně se nechaly viset na šňůrách nejméně tři měsíce; získaný mošt měl cukernatost nejméně 27 °NM a skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 6 % objemu.

Archívne víno

Víno zrálo nejméně tři roky po sklizni hroznů použitých k výrobě vína.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Mladé víno

Víno musí být plněno do konce kalendářního roku, v němž byly sklizeny hrozny použité pro výrobu vína. Uvedení vína na trh je povoleno od prvního pondělí v listopadu ve stejném ročníku sklizně.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Panenská úroda

Hrozny použité pro výrobu pocházely z první sklizně vinice. První sklizní se rozumí sklizeň ve třetím roce po založení vinice, nejpozději ve čtvrtém roce.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Pestovateľský sekt

Tradiční výraz „pěstitelský sekt“ lze použít pouze k označení jakostního šumivého vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • hrozny, mošt nebo víno a všechny složky použité na jeho výrobu pochází z vinohradu výrobce,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Sekt vinohradníckej oblasti

Tradiční výrazy „sekt vinařské oblasti“ lze použít pouze k označení jakostního šumivého vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • hrozny, mošt nebo víno a všechny složky použité na jeho výrobu pocházejí z téže nebo bezprostředně sousedící zeměpisné jednotky podle § 7 na území Slovenské republiky,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Poznámka: § 7 definuje 6 zeměpisných jednotek – vinohradnických oblastí Slovenska: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Tokajská vína (tradiční výrazy)

Samorodné víno

Tradičním výrazem „samorodné víno“ lze tokajské víno označit, pokud se vyrábí alkoholovým kvašením z hroznů tokajských odrůd, vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích, pokud nejsou příznivé podmínky pro hromadnou tvorbu cibéb. Samorodné víno se člení na:

 • samorodné suché – které se vyrábí v ročnících nepříznivých na tvorbu cibéb nebo z hroznů sklizených na kvalifikovaných vinicích, kde z hroznů byly předem vybrány cibéby na výrobu tokajských výběrových vín; hrozny musí mít cukernatosti nejméně 21 °NM a vyrobené víno musí mít obsah zbytkového přírodního cukru do 10 g/l,
 • samorodné sladké – které se vyrábí z hroznů vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích s částečným podílem cibéb; ty se z hroznů nevybírají a zpracovávají se spolu s ostatním hrozny, které musí mít cukernatosti nejméně 24 °NM; víno má obsah přírodního cukru nad 10 g/l.

Samorodné suché víno a samorodné sladké víno lze uvádět na trh nejdříve po dvou letech zrání, z toho nejméně jeden rok v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

Tradičním výrazem „výběr“ lze tokajské víno označit, pokud se vyrábí alkoholovým kvašením po zalití cibéb vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích moštem obsah cukru nejméně 21 °NM nebo vínem stejné kvality a stejného ročníku pocházejícího z kvalifikovaných vinic. Podle množství přidaných cibéb se tokajský výběr člení na 3-putňový až 6-putňový. Výběr lze uvádět na trh nejdříve po třech letech zrání, z toho nejméně dva roky v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Mášláš

Tradičním výrazem „mášláš“ lze tokajské víno označit, pokud je víno vyrobené alkoholovým kvašením moštu nebo vína ze stejné sklizně z kvalifikovaných vinic, nalitého na kvasničné kaly tokajského samorodného vína nebo tokajského výběru. Mášláš lze uvádět na trh nejdříve po dvou letech zrání, z toho nejméně jeden rok v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Forditáš

Tradičním výrazem „forditáš“ lze tokajské víno označit, pokud je víno vyrobené alkoholovým kvašením moštu nebo vína ze stejné sklizně z kvalifikovaných vinic, nalitého na matolinové výlisky z cibéb vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích. Forditáš lze uvádět na trh nejdříve po dvou letech zrání, z toho nejméně jeden rok v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Výberová esencia

Tradičním výrazem „výběrová esence“ lze tokajské víno označit, pokud je víno získané alkoholovým kvašením cibéb z kvalifikovaných vinic. Při sklizni se vybírají z hroznů zvlášť bobule, které se hned po zpracování zalijí moštem z definovaného vinohradu nebo tokajským vínem totožného ročníku, které obsahuje alespoň 180 g/l přírodního cukru a 45 g/l bezcukerného extraktu. Výběrovou esenci lze uvádět na trh nejdříve po třech letech zrání, z toho nejméně dva roky v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Esencia

Tradičním výrazem „esence“ lze tokajské víno označit, pokud je víno získané pomalým kvašením samotoku, který se získá ze zvlášť vybraných cibéb pocházejících z kvalifikovaných vinic. Esence obsahuje alespoň 450 g/l přírodního cukru a 50 g/l bezcukerného extraktu. Esenci lze uvádět na trh nejdříve po třech letech zrání, z toho nejméně dva roky v dřevěném sudu.
Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Pokud je tokajské víno s chráněným označením původu označené tradičním výrazem samorodné, výběr 3-putňový až 6-putňový, másláš, forditáš, výberová esencia a esencia, v označení vína se uvádí státní kontrolní číslo podle certifikátu.

Zrušené tradiční výrazy

Regionálne víno

Tradiční výraz „regionální víno“ lze použít pouze k označení vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO), pokud:

 • hrozny, ze kterého bylo vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 °NM,
 • nejvyšší hektarový výnos nepřekročil 18 000 kg/ha,
 • skutečný obsah alkoholu ve víně je nejméně 8,5 % objemu,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Sekt V. O.

Tradiční výrazy „sekt V. O.“ lze použít pouze k označení jakostního šumivého vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • hrozny, mošt nebo víno a všechny složky použité na jeho výrobu pocházejí z téže nebo bezprostředně sousedící zeměpisné jednotky podle § 7 na území Slovenské republiky,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Poznámka: § 7 definuje 6 zeměpisných jednotek – vinohradnických oblastí Slovenska: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Château alebo chateau

Tradiční výraz „château nebo chateau“ lze použít pouze k označení vína s chráněným označením původu (CHOP), pokud:

 • sběr hroznů, jejich zpracování a výroba vína se uskutečnily v zeměpisné jednotce v Slovenském vinařském regionu, v níž se nachází stavba označena jako château nebo chateau,
 • splňuje kvalitativní požadavky.

Poznámka: § 7 definuje 6 zeměpisných jednotek – vinohradnických oblastí Slovenska: Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, Nitrianska vinohradnícka oblasť, Východoslovenská vinohradnícka oblasť a Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Furmint

Tradičním výrazem „Furmint“ lze tokajské víno označit, pokud je víno vyrobené alkoholovým kvašením hroznů odrůdy Furmint s příměsí nejvýše 15 % hroznů odrůd Lipovina a Muškát žlutý, vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích.

Lipovina

Tradičním výrazem „Lipovina“ lze tokajské víno označit, pokud je víno vyrobené alkoholovým kvašením hroznů odrůdy Lipovina s příměsí nejvýše 15 % hroznů odrůd Furmint a Muškát žlutý, vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích.

Muškát žltý

Tradičním výrazem „Muškát žlutý“ lze tokajské víno označit, pokud je víno vyrobené alkoholovým kvašením hroznů odrůdy Muškát žlutý s příměsí nejvýše 15 % hroznů odrůd Furmint a Lipovina, vypěstovaných na kvalifikovaných vinicích.

 

Tradiční výrazy – Česká republika

foto: Národný portál cestovného ruchu Slovenska
zdroj: e-Ambrosia

Ověřeno MonsterInsights