VOC – víno originální certifikace

Víno originální certifikace

Víno originální certifikace je již vcelku zažitým pojmem. S víny s označením VOC, případně V.O.C. se setkáváme na mnoha místech Moravy i Čech. Co přesně se ale pod touto značkou skrývá? A kde, jak a z jakých odrůd se tato vína vyrábějí?

Nejde o nic jiného než o domácí zavedení principů známých po celém světě a preferujících jednoduše původ vína. Oblast původu se nazývá apelace a označování samotné pak „apelační systém“.

Náš starý známý germánský způsob značení vín vychází z rozlišování jakosti, založené na cukernatosti hroznů. Vzniká tak obecně oblíbený mylný dojem typu „pozdní sběr musí být lepší než kabinetní víno“. Apelační, nebo i románský způsob značení vín, zohledňuje především charakteristické znaky dané oblasti, tzv. terroir (místo, půda, zem…). Místo původu dává vínům jedinečný a nezaměnitelný charakter.

Ostatně kvalitativních odlišností vín z různých vybraných oblastí si všimli už staří Egypťané, Řekové či Římané. Již přes dva tisíce let jsou staré první písemné doklady o rozdělení vín dle původu a kvality. V stanovení jasně vymezených oblastí pokračovaly mnišské řády ve středověké Francii. Také na našem území bylo místo původu důležitým parametrem při obchodu s vínem a časem si určité oblasti vydobyly svůj věhlas. Tedy i u nás přirozeně vznikali tito předchůdci dnešních apelací, bez kvalitativních pravidel, ale s definicí původu. Vyhlášené víno z Roudnice, Mělníka, Znojma, Mikulova, Dolních Kounic…

Apelační systémy u nás

V současnosti probíhají první kroky k zavedení pravidel pod názvem Apelační systém České republiky (více v tomto článku). Jde o stanovení řádu pro víceúrovňový systém třídění vín dle jejich původu. V současnosti funguje „první vrstva“, víno originální certifikace, definující přesně a přísně (nad rámec vinařského zákona) oblast, výrobní postupy a nároky na výsledný produkt.

Neznamená to ale, že vše, co se ve vybraném místě urodí, je automaticky oceněno apelací. Hluboký omyl! Každá taková vína musejí splňovat striktně daná a kontrolovaná kvalitativní i kvantitativní kritéria pro svoji apelaci.

Apelační systémy existují v jiných státech EU, kde mají dlouholetou tradici; například zde:

Španělsko – DO (Denominazión de Origen) a DOCa (Denominacion de Origen e Calificada),
FrancieAOC (Appellation d‘Origine Contrôlée) a nově AOP (Appellation d’Origin Protegée),
Itálie – DOC (Denominazione di Origine Controllata) a DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita),
Rakousko – DAC (Districtus Austriae Controllatus).

Ustavení VOC sdružení/spolků a jejich činnost podléhá dozoru Ministerstva zemědělství dle § 23 zákona č. 321/2004 Sb. Z úředního pohledu jsou VOC vína specifická tím, že jejich zatřídění neprovádí příslušný státní dozorový orgán (SZPI) dle § 26 vinařského zákona, ale VOC vína zatřiďují samotní vinaři, nominovaní spolkem, za splnění určitých podmínek.

Víno originální certifikace v České republice

VOC vína se v České republice produkují od roku 2009, kdy pro výrobu těchto vín dostalo jako první úřední povolení spolek VOC Znojmo. Nyní je možné vína originální certifikace vyrábět/označovat v těchto sdruženích a apelacích:

 1. VOC Znojmo – VOC ZNOJMO, z. s. (od 19. března 2009)
 2. VOC Mikulovsko/Mikulov – V.O.C. MIKULOVSKO z. s. (od 1. dubna 2011/31. prosince 2014)
 3. VOC Modré Hory – VOC MODRÉ HORY, z. s. (od 9. května 2011)
 4. VOC Pálava – VOC PÁLAVA, z. s. (od 13. července 2012)
 5. VOC Blatnice – Cech blatnických vinařů, z. s. (od dubna 2013)
 6. VOC Valtice – Zapsaný spolek VOC Valtice, z. s. (od října 2015)
 7. VOC Mělník – VOC Mělník, z. s. (od roku 2015)
 8. VOC Slovácko – VOC Slovácko z.s. (od srpna 2016)
 9. VOC Hustopečsko – VOC Hustopečsko, z. s. (od podzimu 2016)
 10. VOC Kraví Hora – VOC Kraví Hora, z.s. (od 28. července 2017)
 11. VOC Bzenec – VOC BZENEC, z.s. (od listopadu 2017)
 12. VOC Mutěnice – VOC MUTĚNICE z.s. (od října 2018)
 13. VOC vinice Velké Pavlovice – VOC vinice Velké Pavlovice z.s. (od 2019)
 14. VOC Růžové hory – VOC RŮŽOVÉ HORY z.s. (od 2021)
 15. VOC Přítlucká hora – VOC PŘÍTLUCKÁ HORA, z.s. (od 2022)
 16. VOC Kyjov – VOC Kyjov, z.s. (od 2023)

Je možné, že se brzy objeví i další VOC a sdružení:
• VOC PODLUŽÍ
• VOC Kurdějov, z.s.
• VOC Moravia Classic Method, z.s.
• VOC Velkopavlovicko, z.s.