Rakousko ročníku 2019: především ovoce a prostě fantastické!

Rakousko ročníku 2019: především ovoce a prostě fantastické!

Rakousko ročníku 2019 nabízí skvělou ovocnost i pevnou kyselinu, což je předpoklad dalšího pozitivního vývoje vína. Jak probíhal vegetační rok v jednotlivých oblastech Rakouska?

Po loňské nejranější sklizni v zaznamenané historii se sběr odehrál už v obvyklém čase. A dobré počasí, které přivítalo sběrače, bylo obzvláště potěšující, protože všechny hrozny mohly být přivezeny k zpracování podle plánu a bez jakéhokoliv stresu. Teplý vegetační cyklus se suchými obdobími přinesl hroznům vynikající zralost spolu s průměrným objemem. Chladné podzimní noci pak propůjčily hroznovému materiálu vynikající ovocnost a kyseliny poskytující pevnou páteř vína. Rakousko ročníku 2019 stojí za to!

Rakousko ročníku 2019 z pohledu počasí

Měsíce leden, únor a březen byly mnohem mírnější, než je průměr a byly velmi suché, bez extrémně chladných období jako v předchozím roce. U raných odrůd začaly pupeny díky mírným podmínkám rašit již na konci března. V obecně proměnlivém, ale v podstatě teplém dubnu (1,5 °C nad dlouhodobým průměrem) pouze ve Steiermarku spadly odpovídající srážky. Nejchladnější květen od roku 1991 poté zpomalil vývoj vinné révy. Vykvetení opožděné asi o deset dní oproti předchozímu roku z dlouhodobého hlediska vrátilo vše zpět k normálu. Kvetení bylo dokončeno relativně rychle v polovině června ve všech vinařských oblastech. Nejteplejší, nejslunnější a nejsušší červen všech dob (4,7 °C nad průměrem; měření začalo v roce 1767) byl námětem pro knihy o historii meteorologie. Také červenec a srpen byly nadpřirozeně teplé. Letní měsíce byly charakteristické několika vlnami veder s občasnými bouřkami a přívalovými lijáky. Naštěstí nedošlo k většímu poškození krupobitím.

Sklizeň se jevila docela příjemně díky mírnému září a teplému říjnu: žádná překvapení, všechno v pořádku. Místní vinaři byli ušetřeni jakéhokoli špatného počasí, takže po zahájení kampaně nebylo třeba spěchat s předsklizní ani přerušovat probíhající sklizeň. Příznivé ochlazování během nocí podpořilo tvorbu živého ovoce a aromatičnosti spolu se zachováním kyselinové struktury.

Niederösterreich

Niederösterreich

Po nadbytku v předchozím ročníku letošní rok vykázal poněkud nižší objem hroznového materiálu. A to kvůli vedrům spojeným s pouze skromnými srážkami. I přes to byly hrozny plně zralé a velmi zdravé, očekává se vynikající kvalita. Práce na vinicích sledovaly obvyklé vzorce – nebyla nutná žádná zvláštní opatření k zachování kvality hroznů. Trvale příznivé počasí při sklizni umožňovalo dobré plánování a selektivní sběr, bylo možno plnit denní cíle tak, aby sklizeň vrcholila ke konci října. Práce ve sklepech probíhaly bez problémů a ochutnávky mladých vín umožnily dychtivé očekávání velkého ročníku.

Všechna vína z roku 2019 se příjemně jeví na patře a ukazují zvláště významnou odrůdovou typičnost. Výrazný charakter vín je podporován mírným obsahem alkoholu, zatímco dobrá kyselost zvyšuje primární ovocnost.

Burgenland

Burgenland

Od severu regionu až k jižnímu Burgenlandu jsou pěstitelé nadšení mimořádnou kvalitou hroznů. Po nadprůměrné sklizni roku 2018 činil objem v tomto roce o třicet procent méně. Produkce moštu byla díky vysokým teplotám v létě poměrně skromná, ale kvůli tomu byly hrozny mnohem intenzivněji ochuceny. Burgenland rovněž zažil příjemné počasí během sklizně, takže materiál mohl být sklízen bez stresu. Když bylo hroznům umožněno na keři viset déle, aby se dosáhlo větší zralosti, vinaři v některých lokalitách byli nuceni vypořádat se s nevítanými ptačími kombajny – špačky – a přijmout opatření proti těmto zlodějům.

Mladá vína se vyznačují bohatou aromatičností a velmi dobrou kyselinovou strukturou, která je hodnocena jako ještě lepší než ročník 2018. Potenciál zrání těchto vín je také nesmírně slibný, takže rok 2019 poskytne vynikající potěšení z pití po delší dobu.

Steiermark

Steiermark

Byl to nejchladnější květen, po kterém následoval pro změnu nejžhavější červen. To umožnilo velmi krátké kvetení. Poté přišlo poměrně vyprahlé léto. Naštěstí se dostavilo hodně deště, což zmírnilo účinky sucha v půdě, zatímco chladné noci zpomalily růst vinné révy. Na rozdíl od ostatních vinařských oblastí vedly srážky ve Steiermarku podle současných odhadů k poněkud většímu objemu sklizně než v roce 2018.

Sklizeň začala v polovině září optimálním počasím a trvala až do října bez jakýchkoliv obávaných lijáků. Zdravé hrozny, které v letošním roce dozrávaly o něco později a tedy i v chladnějším období, předpovídají velmi harmonická, pěkně vyvážená a zejména ovocná vína. Znalce vína čeká pro Steiermark klasický ročník s osvěžujícími kyselinami a mírným obsahem alkoholu.

„Steirischer Junker“ (štýrské mladé víno) se vyznačuje intenzivní vůní čerstvě sklizeného jablečného ovoce. Navíc s tóny citrusů, které se vyvíjely díky chladným nočním teplotám během dozrávání. To je velmi dobrá předzvěst vín ročníku 2019.

Wien

Wien

Také hlavní město Rakouska dokázalo sklízet hrozny neobyčejné kvality, i když v mírně menším objemu než loni. Počasí se během vegetačního cyklu vyvíjelo téměř stejně jako v ostatních vinařských oblastech. Vídeňské vinice byly ušetřeny všech významných nepříznivých událostí. A také zde krásné počasí během sklizně vedlo ke svižné práci bez přerušení, sklizeno bylo do poloviny října.

„Junge Wiener“ (vídeňská mladá vína) již napovídají kvalitu, jakou lze očekávat od roku 2019. Jemná, odrůdově typická vína, s výjimečnou pitelností a dobrou, pěkně integrovanou kyselinkou.

zdroj: Austrian Wine Marketing Board
foto: © AWMB – Lukan, Marcus Wiesner, Komitee Kamptal, Anna Stöcher, Robert Herbst

Ověřeno MonsterInsights