Ceny Jihomoravského kraje 2022 předány také vinohradníkům

Ceny Jihomoravského kraje 2022

Jihomoravský kraj uděluje každoročně dvanáct cen. Oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob. Aktuální Ceny Jihomoravského kraje 2022 obdrželi také dva legendární vinaři.

Ceny Jihomoravského kraje jsou udělovány osobnostem, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením. Jejich život, dílo, činnost nebo jednání výrazným  způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu. Svými morálními kvalitami dávají příklad druhým.

Dvanáct cen kraje, třináct osobností. Na slavnostním večeru v brněnském Besedním domě převzali 7. června 2023 ocenění laureáti Ceny Jihomoravského kraje za minulý rok. Cenu obdržel vyhlášený výrobce slámového vína, policisté, kteří zachránili lidský život, oblíbený herec, propagátorka lidové kultury nebo atletická šampionka.

Jan Grolich
Jan Grolich

„Jsou to umělci jako Miroslav Donutil, kteří jsou navždycky spjatí s tímhle kouskem země. Jsou to sportovci, osobnosti folkloru, kteří pečují o kulturní dědictví, šlechtitelé vína, ale taky dva hrdinové bez jejichž všímavosti na D1 by došlo ke zmaření lidského života. Na ně i na další jsme hrdí a patří jim naše poděkování za to, co udělali pro jižní Moravu,“ uvedl k oceněným hejtman Jan Grolich.

Ocenění vinaři

Jednou z osobností je také výrobce unikátního slámového vína Oldřich Drápal. Je známý nejen u nás, ale i v celé Evropě. Kraj rovněž ocenil věhlasného vinohradníka Lubomíra Glose, který v 70. letech vyšlechtil legendární moravskou odrůdu Cabernet Moravia a modrou odrůdu Fratava. Jména obou těchto odrůd jsou také použita pro pojmenování nových vlaků, které jezdí po jižní Moravě.

Oldřich Drápal

ocenění za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského kraje

Oldřich Drápal
Oldřich Drápal

Pan Oldřich Drápal je výrobcem unikátního slámového vína nejen v České republice, ale i v Evropě. Výrobě vína se věnuje od roku 1975, od roku 2003 se pak začal specializovat ve větším měřítku na slámové víno. V roce 2020 byl uveden do Síně slávy českého a moravského vinařství. Je držitelem ocenění Král vín, pravidelným účastníkem národních i mezinárodních vinařských soutěží (např. zlatá medaile v roce 2018 v mezinárodní vinařské soutěži v Kanadě nebo v rámci soutěže Concours Mondial de Bruxelles, v roce 2022 Velká zlatá medaile na Berliner Wein Trophy a dvě zlaté medaile na Portugal Wine Trophy). Je také výrobcem „slamáčku“ – rosolu ze slámového vína, za který v loňském roce získal ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje.

Lubomír Glos

ocenění za přínos v oblasti vědy

Lubomír Glos
Lubomír Glos

Věhlasný vinohradník, vinař a šlechtitel. Lubomír Glos se narodil 19. listopadu 1933 v Brně. V letech 1949–1952 studoval ve Valticích, nejdříve na Zemědělské učňovské škole a dále pokračoval na Střední škole rolnicko-ovocnické. V 1964 maturoval tamtéž na Střední zemědělské technické škole. Svoji pracovní kariéru zahájil L. Glos v roce 1952 ve Školním statku VŠZ v Lednici jako vinař a ovocnář. Poté působil ve vinařských závodech Velké Bílovice. Pozici vinaře a ovocnáře pak zastával v JZD Moravská Nová Ves a na pozici vedoucího vinařství pak přestoupil do JZD Břeclav. V 1990 začal pracovat ve vědecko-výzkumném sdružení Rezistant v Břeclavi. Cílem sdružení bylo rozvinout program šlechtění interspecifických odrůd pro podmínky naší oblasti. V 1992 přešlo sdružení pod Vysokou školu zemědělskou, pracoviště Lednice a s ním i pan Glos. V témže roce založil s rodinou Vinařství Glosovi. Od 1994 spolupracuje s firmou Miloše Michlovského na rezistentním šlechtění odrůd révy vinné.

V sedmdesátých letech vyšlechtil dnes již legendární moravskou odrůdu kabernetového typu – Cabernet Moravia, zapsanou do Státní odrůdové knihy v 2001 a modrou odrůdu Fratava, zapsanou v 2008. V dalších projektech a vzniku nových odrůd se podílel ve sdružení Resistant spolu s prof. Krausem, doc. Michlovským, Ing. Mádlem a V. Peřinou. Lubomír Glos se celoživotně věnuje problematice vinic, šlechtění révy vinné, ekologickým aspektům pěstování révy vinné, výrobě vína. Je členem řady zájmových sdružení, pracoval a aktivně pracuje ve Sdružení vinařů ČR, resp. jeho předsednictvu.

Ceny Jihomoravského kraje 2022

 • za přínos v oblasti umění – Miroslav Donutil
 • za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského kraje – Oldřich Drápal
 • za přínos v oblasti vědy – prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
 • za přínos v oblasti folkloru – PhDr. Hana Dvořáková
 • za přínos v oblasti umění – prof. akad. soch. Michal Gabriel
 • za přínos v oblasti vědy – Lubomír Glos
 • za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského kraje – pprap. Tomáš Jachnický a prap. Karel Mézes
 • za přínos v oblasti sportu – Šárka Kašpárková
 • za rozvoj občanské společnosti – RNDr. Miroslav Kundrata
 • za přínos v oblasti vědy – doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
 • za přínos v oblasti folkloru – Ing. Zdeněk Přikryl
 • za přínos v oblasti folkloru – Zdeněk Přikryl st. in memoriam
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje – Marie Straková

V průběhu večera se předávaly také dvě Ceny Jihomoravského kraje za rok 2021. Z rukou hejtmana Jana Grolicha toto ocenění převzal emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a tenistka Lucie Šafářová (zatímco prvně jmenovaný tak nemohl učinit v původním termínu z důvodu nemoci, druhá z osobností si plnila rodičovské povinnosti).

zdroj/foto: kr-jihomoravsky.cz, jmk.cz, vinarstvi-glosovi.cz

Ověřeno MonsterInsights