Apelační systém České republiky a Apelační instituce

Šobes, Apelační systém České republiky

Apelační systém České republiky a jeho přetvoření do jednotné komplexní podoby je jedním z témat hýbajících naším vinařstvím. Apelace jako takové zde již existují od roku 2009. Dát jim jasný řád, strukturu a pravidla, to je úkol pro tzv. Apelační instituci. Její koncept právě nyní vytváří Přípravný výbor.

Apelací u nás v současnosti není myšleno nic jiného, než systém VOC, tedy vína originální certifikace. Za každým VOC stojí příslušný spolek vinařů a tomu právo rozhodovat o svých vlastních vínech přiděluje Ministerstvo zemědělství. Aktuálně máme 12 VOC (více v článku Víno originální certifikace v České republice).

Jedná se o obdobný systém známý z Francie (AOP/AOC), Itálie (DOP/DOC), Rakouska (DAC) či Španělska (DOP/DO). Označován je jako románský systém. Vína z těchto zemí – jako například Chianti, Rioja nebo Chablis – představují na současném trhu jasně identifikovatelné značky.

Proč rozvíjet Apelační systém České republiky?

Existuje mnoho důvodů.

 

JUDr. Tibor Nyitray
Tibor Nyitray

„Jak již je uvedeno v úvodu, 11 let aplikování tohoto systému se ukázalo, že je to správná cesta.“

„Jedná se také o výhodnost pro orientaci spotřebitelů, dochází ke klimatickým změnám, naše vinařství směřujeme do Evropy, vracíme se k tradici, kdy již tady románský systém byl uplatňován, zvýšení samosprávy a samoregulace atd.“ vysvětluje prezident Svazu vinařů České republiky JUDr. Tibor Nyitray.

Protože za dobu fungování značení VOC se ukázalo, že systém má svůj potenciál, rozhodl se Svaz vinařů iniciovat rozvoj Apelačního systému. Ustanovil Přípravný výbor složený z odborníků-vinařů zastupujících všechny vinařské podoblasti a ze zástupců významných institucí (Ministerstvo zemědělství, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Asociace sommelierů ČR a Mendlova univerzita). Svaz vinařů pověřil vedením Přípravného výboru Ing. Jana Stávka, PhD. a Mgr. Františka Koudelu.

Myšlenka rozvoje Apelačního systému byla projednána také s ministrem zemědělstvím Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Ten vyzval k přípravě široce prodiskutovaného návrhu řešení Apelačního systému a jeho předložení k dalšímu legislativnímu postupu.

Posláním Přípravného výboru je vytvoření konceptu „Apelační instituce“ a členění Apelačního systému. V současné době jsou jmenovaní členové Přípravného výboru a připravuje se první jednání. Na jednání bude prezentována rešerše k celé problematice jako podklad pro práci Pracovního výboru. Aktuálně také probíhá dotazníkové šetření mezi vinaři, jeho výsledky budou použity k dalším efektivním krokům v práci Výboru.

Za vším hledej… VOC Znojmo!

Asi nepřekvapí, že myšlenka nového systému vznikla tam, kde jsou s fungováním apelací jednoznačně nejdále: ve VOC Znojmo. Cílem je zachování stávajících VOC pod jednotným systémem pro všechny, aby jednotlivá VOC nemusela jít vlastní, mnohdy obtížnou cestou. V plánu je také vytvoření vyšší kvalitativní řady vín, pracovně VOCG (Vína Originální Certifikace Garantovaná). Ve Znojmě již existuje Královská řada VOC, což je jakýsi předstupeň k vyšší apelaci.

Zavedením VOCG to ale nekončí. Bude nutno definovat metody a parametry vedoucí k nalezení vrcholu apelační pyramidy – třetího a nejvyššího stupně. Ano, jak mnozí tuší, po vzoru známých vinic Francie, Itálie či Německa bude na pořadu dne nalezení také našich výjimečných poloh. Budou-li se jmenovat Grand cru, Velké vinice či První trati, je ještě ve hvězdách. Příprava Apelačního systému hlavně v tomto bodě bude trvat 5, 10, možná 15 let. Zda se za názvy našich skvostů, jako jsou Šobes, Kraví hora, Klínky, Železná atd. objeví kýžené „cru“, to si ještě počkáme. Mluvilo se o tom ale už dlouho a konečně vše dostává jasné obrysy.

zdroj: Svaz vinařů České republiky
foto: wineofczechrepublic.cz

Ověřeno MonsterInsights