Vinaři chtějí ucelený apelační systém a lepší informovanost o oboru

Vinaři chtějí ucelený apelační systém a lepší informovanost o oboru

Svaz vinařů si vytyčil hlavní priority pro druhé pololetí letošního roku. Ucelený apelační systém a pokračování jeho přípravy vnímají vinaři jako stěžejní úkol.

Jde o ve světě běžný způsob zatřiďování vín, který posiluje nejen srozumitelnost, ale i význam a celý příběh vína a vinařství v místě svého původu. Druhou prioritou je pro vinaře posílení informovanosti a pokračování v edukaci veřejných činitelů v otázce pozice a fungování oboru v prostoru EU.

Ucelený apelační systém

Martin Chlad
Martin Chlad

„Momentálně aktivně pracujeme ve všech podoblastech na definování a tvorbě prvních dvou stupňů jednotného apelačního systému v ČR.“

„Jako podklad slouží rozsáhlé materiály, které napříč vědními obory vypracovává Mendelova univerzita. Jde o model známý z vinařského světa, který zákazníkovi umožňuje nakupovat vína, respektive typické odrůdy, dle toho, odkud jsou – z jaké podoblasti, obce nebo dokonce viniční tratě. Proces potrvá několik let a začali jsme tvorbou pravidel a mechanismů. Obecně chceme směřovat k vyšší transparentnosti na trhu a tím i vyšší podpoře tuzemské produkce,“ vysvětluje Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

Pozice vinařského oboru

Kromě prací na legislativních změnách plánují vinaři také realizaci řady odborných aktivit informujících o podmínkách a pozici vinařského oboru v EU, o aktuálním dění v něm i o jeho vývoji.

„V prvním pololetí letošního roku jsme absolvovali sérii setkání s politiky, zástupci státní správy, ekonomy a dalšími odborníky. Ukázalo se, že řada z nich nemá nejen absolutní tušení o specifičnosti a náročnosti našeho oboru po výrobní a technologické stránce, ale nemají ani dostatek aktuálních informací či znalostí, jakými pravidly a legislativním rámcem je obor na volném trhu EU řízen. Když se pak někdo omezuje nebo chce omezovat jen na politicky motivovaná rozhodnutí, naráží na jejich nerealizovatelnost. Taková rozhodnutí mohou být rovněž akutní hrozbou pro již tak přebyrokratizovaný obor,“ říká Chlad. A dále dodává: „Navíc s nástupem nové Evropské komise očekáváme otevření evropského dialogu o budoucnosti vinařského sektoru. A naši zákonodárci by měli být nejen v obraze, ale i aktivní součástí toho všeho.“

čtěte také: Apelační systém České republiky a Apelační instituce

foto: Svaz vinařů České republiky, o___reni