Pranýř březen 2020 – vína, která na stůl nepatří

pranýř podzim – vína, která na stůl nepatří

Pranýř březen 2020 přináší aktuální novinky z portálu „Potraviny na pranýři“ a z webu SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Zaměřuje se na výběr produktů z hroznů révy vinné. V okamžiku uveřejnění bylo již na dané potraviny uloženo opatření ke stažení z prodeje. Zveřejněné informace se vztahují pouze k uvedené šarži výrobku.

Pranýř březen 2020

Chardonnay, víno bílé polosuché, alk. 10,5 % obj., bez CHZO

Nejakostní potraviny
Víno / Vína čepovaná a rozlévaná
THI VAN ANH BUI, 756 06 Velké Karlovice 73

Víno bylo zakalené a mělo opalizující vzhled. Chuť a vůně byly oxidativní. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách.

zdroj: potravinynapranyri.cz

minulý díl: Pranýř únor 2020

 

Nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny

Nejakostní potraviny

Nejsou v souladu s požadavky právních předpisů na jakost nebo neodpovídají jakosti deklarované výrobcem, nicméně zjištěné vady charakter potravin výrazně nemění. Na webu Potravinynapranyri.cz chápou jakost jako dodržování předepsaného složení určeného právními předpisy nebo uvedeného v označení potraviny.

Falšované potraviny

Jako falšované jsou označeny ty potraviny, u kterých se zjištěná vada týká samé podstaty, charakteru nebo původu potraviny, včetně zásadních porušení požadavků právních předpisů na jakost potravin. O falšování potravin autoři projektu hovoří mimo jiné i tehdy, pokud je zákazník při nákupu potraviny uváděn v omyl. Například tím, že jsou mu zamlčeny nebo zkresleny důležité informace o složení potraviny nebo o jejím původu.

Nebezpečné potraviny

Potraviny, u kterých bylo zjištěno porušení povinnosti dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovené právním předpisem např. překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství aditivních látek (tzv. „E“ – „éček“), nedodržení mikrobiologických požadavků. Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v p