Nelegální prodej sudového vína. Na co si dát pozor?

Prodej sudového vína

Jak je obecně známo v odborné vinařské veřejnosti, od 1. 1. 2018 může být sudové víno prodáváno spotřebiteli za stanovených podmínek pouze v provozovně výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína. Státní zemědělská a potravinářská inspekce obdržela anonymní dokument obsahující návod, jakým způsobem je údajně možné obejít povinnost stanovenou pro prodej sudového vína podle novelizovaného zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. 

Nelegální návod pro prodejce sudového vína

Tento anonymní dokument předávají někteří dodavatelé sudového vína svým odběratelům. Je nazván jako „Metodika pro koncové prodejce sudových vín“ a nabádá k formální záměně sudového vína za aromatizovaný vinný nápoj. Prodejce by tak i nadále prodával sudové víno (ve stejné kvalitě, za stejnou cenu jako dříve); avšak prezentované při prodeji jako produkt, který vínem není. Taková praktika by však byla už ze své podstaty nelegální, při kontrole prokazatelná a prodejce by se vystavil riziku vysoké sankce. A co je zvláště zarážející a neetické, „Metodika“ vědomě a evidentně počítá s benevolencí spotřebitele, který se tím stává součástí této nekalé praktiky.

Anonymní návod rovněž obsahuje tvrzení, že byl připraven ve spolupráci „s SZPI Brno“. Není to pravda, je to tvrzení lživé a Státní zemědělská a potravinářská inspekce se od jeho obsahu distancuje.

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ověřeno MonsterInsights