Kompletní technologie lahvování vína ukrytá v přívěsu kamionu

Kompletní technologie lahvování vína ukrytá v přívěsu kamionu

Kompletní technologie lahvování vína je ukryta v nové mobilní plnicí lince společnosti BS vinařské potřeby. Aktuálně se chystají na Svatomartinská vína. Lahvování proběhne hned po dvou termínech říjnového zatřiďování.

Jedenáctitunový přívěs kamionu ukrývá technologie zabezpečující celý proces lahvování. Ten zahrnuje také sterilizaci lahví ozónem. Do připravených lahví je poté plněno víno šestnáctijehlovým systémem. Linka dosycuje vína oxidem uhličitým a uzavírá lahve vybraným uzávěrem.

„Naše nová linka umožňuje plnění všech standardních typů lahví do výšky 353 mm, jsme však schopni lahvovat i speciální lahve určené pro slámová a ledová vína,“ upřesňuje Miloš Balga, jednatel firmy BS vinařské potřeby.

Moderní lahvovací zařízení dokáže za den naplnit až 17 tisíc lahví. Minimální objem jedné šarže určené k plnění představuje 350 litrů. Celkově je nutné na jednom místě nalahvovat alespoň 6 tisíc litrů vína. Termíny lahvování Svatomartinských vín jsou 23. a 24. října, a následně 1. a 6. listopadu. Místem lahvování je přímo areál společnosti BS vinařské potřeby. Po předchozí domluvě může kamion přijet i přímo do konkrétního vinařství. Aktuální cena dopravy je 29 Kč/km, kalkulována je cena z Velkých Bílovic a zpět.

Lahvování na nové mobilní plnicí lince
Lahvování na nové mobilní plnicí lince

Kompletní technologie lahvování

Aby si víno i po nalahvování zachovalo svou kvalitu je důležité ověření jeho stability. Krystalickou, bílkovinnou a nyní už i mikrobiologickou stabilitu mohou vinaři u svého vína zjišťovat pomocí laboratorních rozborů v akreditované BS laboratoři. Ta nově disponuje i specializovaným mikrobiologickým pracovištěm.

„Mikrobiologicky nestabilní vína, která obsahují větší množství kvasinek, mohou při dalším lahvování kontaminovat i mikrobiologicky stabilní vína,“ vysvětluje Miloš Balga.

Proto je velice důležitá správná sanitace a hygiena před lahvováním i v jeho průběhu. Účinnost sanitace v provozu konkrétního vinařství dokáže laboratoř ověřit pomocí stěrové metody. Zajištění 100% mikrobiální stability při plnění BS mobilní plnící linkou zaručují pravidelné kontroly. Testovány jsou vzorky odebírané v průběhu celého procesu plnění.

Laboratorní rozbory Svatomartinských vín

Oblíbenou službou u vinařů představují laboratorní rozbory Svatomartinských vín. BS laboratoř u nich analyzuje obsahu alkoholu, cukru, titrovatelných kyselin a oxidu siřičitého. Tyto analýzy tvoří povinnou součást přihlášení vín k hodnocení, respektive k udělení známky „Svatomartinské 2019“. Termíny pro odevzdání vzorků do 17. října pro hodnocení 22. října a 29. října pro hodnocení 30. října. Více informací na www.vinarskepotreby.cz.

[jaw_panel_box panel_title=“Mobilní plnicí linka zajišťuje:“ message_style=“success“ ]

  • sterilizaci lahví ozónem,
  • sterilní filtraci,
  • vakuové plnění, možnost přídavku CO2 (max. 0,3 bar),
  • volba lahve do výšky 353 mm,
  • volba uzávěru (korek 35-45/22-25 mm, BVS 30×60),
  • garance mikrobiální stability.

[/jaw_panel_box][jaw_clear]

Ověřeno MonsterInsights