Junior certifikát sommeliera – novinka v nabídce vzdělávání

Junior certifikát sommeliera – novinka v nabídce vzdělávání

Junior certifikát sommeliera je nový vzdělávací program určený studentům středních odborných škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol. Výuka začne ve školním roce 2020/2021 a připravila ji Asociace sommelierů ČR.

Obsahem kurzu je hlavně bližší definice poslání a náplně práce sommeliera. Zaměřuje se na historický vývoj českého a moravského vinohradnictví a vinařství, pěstování révy vinné a technologie výroby vína. Nedílnou součástí jsou lekce seznamující s odrůdami révy vinné, vinařskými oblastmi České republiky a rozdělením kvality vína podle našeho vinařského zákona. Další kapitoly jsou věnovány vínu a gastronomii, nákupu vína, skladování vína, vinnému lístku, servisu a degustaci vína. Délka kurzu jsou 2 dny po 7 vyučovacích hodinách.

„Asociace sommelierů ČR tímto vzdělávacím programem rozšiřuje nabídku v oblasti vzdělávání mladých sommelierů. Náš spolek tím naplňuje svůj účel, kterým je vzdělávání, studium, výuka a popularizace sommelierské činnosti v ČR i v zahraničí s cílem zvyšovat úroveň tohoto oboru v rámci ČR i na mezinárodní úrovni. Navíc již 17 let úspěšně realizujeme Certifikát Sommeliera pro profesionály. Nyní jsme rozšířili nabídku o kurz pro juniory,“ říká Ivo Dvořák, viceprezident AS ČR, který patří mezi lektory kurzu.

Junior certifikát sommeliera

Junior certifikát sommeliera

Pro získání „Junior certifikát sommeliera AS ČR“ je nutné absolvování praktické a písemné zkoušky (servis vína, test). Podmínkou pro získání certifikátu o absolvování je minimálně 75% úspěšnost splnění praktické a teoretické části zkoušky. Cena kurzu je 2 500 Kč na účastníka. Minimální počet účastníků je 12, maximální pak 15. Bližší informace o obsahu vzdělávacího programu, podmínkách kurzu a přihláška na www.sommeliermoravy.cz/csos/.

„Je to již 6 let co byla založena soutěž Junior Sommelier Moravy, která má za cíl vzbudit v účastnících zájem o naše kvalitní, tuzemská vína a představit odrůdovou různorodost ČR a možnosti snoubení našich vín s různými pokrmy. Projekt Sommelier Moravy nyní posouváme dál, a to právě vzdělávacím kurzem Junior certifikát sommeliera. Účastnící kurzu tak dostanou jedinečnou možnost získat sjednocující základní znalosti, které jsou standardem Asociace sommelierů ČR a tyto zúročit jak v praxi, tak třeba právě účastí na soutěži,“ vysvětluje František Koudela, ředitel pro vzdělávání AS ČR, který je jedním z lektorů kurzu.

foto: Asociace sommelierů ČR