Čtyři vína obdržela titul Víno Jihomoravského kraje 2018

Čtyři vína obdržela titul Víno Jihomoravského kraje 2018

Titul Víno Jihomoravského kraje 2018 získala čtyři regionální vína. Dvě bílá a dvě červená vína zvítězila v soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj. Budou reprezentovat jižní Moravu při oficiálních akcích.

Soutěž proběhla ve spolupráci s Národním vinařským centrem a Svazem vinařů České republiky. Hodnoticí odbornou komisi sestavil Jihomoravský kraj z řad vinařských odborníků. „Vybraná vína získala certifikát Víno Jihomoravského kraje 2018 a budou následující rok využívána k prezentačním účelům Jihomoravského kraje nejen v České republice, ale zejména při zahraničních cestách. Jihomoravská vína jsou bezesporu na špičce toho, čím se může náš region pochlubit,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Vína oceněná titulem Víno Jihomoravského kraje 2018

Soutěžilo celkem 69 vzorků vín, z toho 46 v kategorii bílých vín a 23 v kategorii červených vín. Oceněná vína budou označena samolepící medailí. Vítěz je rovněž oprávněn používat titul Víno Jihomoravského kraje pro své prezentační a propagační účely.

Poslání a cíl soutěže

Posláním soutěže je zejména výběr a propagace vín, vybraných pro prezentační účely Jihomoravského kraje. Vína s titulem Víno Jihomoravského kraje 2018 budou používána jako dary pro významné návštěvy Jihomoravského kraje. Výrobce musí garantovat schopnost dodat 600 lahví bílého a 300 lahví červeného po dobu jednoho roku. A organizátor může (ale nemusí) celé množství postupně odkoupit. Cena za lahev má být obvyklá, ale nesmí překročit hodnotu 200 Kč bez DPH.

Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, majících původ ve vinicích na území Jihomoravského kraje a zpracování hroznů (vinifikace) proběhla také na území Jihomoravského kraje. Kategorie jsou dvě:

Každý výrobce může přihlásit pouze 2 vína ze své produkce. Vína, která splní všechny podmínky statutu, jsou hodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů. Na základě hodnocení subkomise jsou vybrána a titulem Víno Jihomoravského kraje 2018 ohodnocena 2 nejlepší bílá vína a 2 nejlepší červená vína.