Vývoz vín z Rakouska dosáhl v roce 2018 rekordního obratu

Vývoz vín z Rakouska dosáhl v roce 2018 rekordního obratu

Vývoz vín z Rakouska dosáhl loni rekordní hodnoty 170,3 milionu eur, což je o 6,9 % více než v předchozím roce. Navíc poprvé od roku 2010 byla díky bohatému ročníku 2017 překonána hranice 50 milionů litrů exportovaného vína. Přímo v Rakousku je tamní víno také mimořádně úspěšné: maloobchodně došlo v roce 2018 k nárůstu objemu o 6,9 % a z hlediska hodnoty vzrostl podíl rakouského vína na trhu na více než 70 %.

Vývoz vín z Rakouska v roce 2018: vyšší objem i hodnota

Vynikající ročník 2017 poslal loňský rakouský vývoz vína do nových výšin: 52,6 milionu litrů vína v hodnotě 170,3 milionu eur. Z hlediska hodnoty se jedná o nový rekord. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení objemu o 10,5 % a tržeb o 6,9 % . Průměrná cena činila 3,24 eur za litr, což představuje mírný pokles oproti roku 2017 (3,35 eur). To však bylo očekáváno díky většímu průniku na trh ve všech cenových segmentech, což zapříčinil větší objem sklizně v roce 2017. Navzdory tomu, že v posledním čtvrtletí 2018 narostl objemu obchodu se sudovým vínem (díky vysoké sklizni nového ročníku), byl hnacím faktorem vývozu stoupající prodej lahvového vína.

Vývoj exportu rakouských vín a TOP 10 exportních zemí
Vývoj exportu rakouských vín a TOP 10 exportních zemí. Česká republika na pěkném 9. místě.

 

Podobný růst v EU i v nečlenských zemích

Trhy mimo EU, jejichž podíl na celkové hodnotě vývozu v roce 2018 dosáhl téměř 30 %, přispěly významně k dobrým výsledkům. Například výrazný růst ve Spojených státech (+19,7 % objem, +21,2 % tržby) a Kanadě (+66 % objem, +62,6 % tržby) jasně ukazuje, že roky práce Rakouské rady pro marketing vína (AWMB) a mnoha dalších angažovaných společností se v Severní Americe vyplatily. Členské státy EU v průměru také vykazují potěšující navýšení objemu i hodnoty. Německo zůstává největším exportním trhem Rakouska, ale jeho podíl na prodeji se poprvé snížil pod 50 % v důsledku silného růstu na ostatních trzích (ještě v roce 2000 to bylo více než 70 %).

Generální ředitel AWMB Willi Klinger s uspokojením oznámil: „Rakouské víno je, navzdory všem pochybnostem, na správné cestě. Již patnáct let roste vývoz v průměru o 6,5 % ročně. Udržíme-li naši současnou úspěšnou strategii kvality, bude do pěti let prodán každý litr vína z Rakouska se ziskem.“

Zvýšení maloobchodní a domácí spotřeby

Nejen v zahraničí se poptávka po rakouském víně stále zvyšuje. Také domácí trh nadále vykazuje velmi pozitivní vývoj. V sektoru potravinářského maloobchodu bylo rakouské víno v posledních letech na rekordně vysoké úrovni: objem vzrostl v roce 2018 na 58,3 % (+6,9 %, zahraniční víno: -10,5 %) a hodnota tržního podílu dosáhla 70,5 % (+5,0 %).

Domácí spotřeba rakouského vína opět vzrostla a zabírá 67,5 % trhu (+3,9 %) a tržní podíl má hodnotu 74,2 % (+5,2 %).

V gastronomickém průmyslu byly zaznamenaly v roce 2018 opět vynikající výsledky s objemem 90,3 % o hodnotě tržního podílu 88,3 %. Navzdory mírným ztrátám v objemu tak zůstává rakouské víno i nadále nesporným dominantním subjektem na trhu.

[jaw_panel_box panel_title=“Vývoz rakouských vín v roce 2018″ message_style=“success“ ]

 • 52 600 000 litrů (+10,5 % ve srovnání s rokem 2017)
 • 170 300 000 eur (+6,9 % ve srovnání s rokem 2017)
 • průměrná cena: 3,24 eur (-0,11 eur ve srovnání s rokem 2017: díky širšímu pronikání na trh ve všech cenových kategoriích)

Podrobnosti o exportu:

 • Zvýšení prodeje lahvového vína a sudového vína (které je způsobeno rozsáhlou sklizní v roce 2018)
 • Nečlenské státy mimo EU: znatelné hodnoty růstu, již téměř 30% celkové hodnoty vývozu
 • Nárůsty v zemích EU[/jaw_panel_box][jaw_clear]

[jaw_panel_box panel_title=“Domácí trh rakouských vín v roce 2018″ message_style=“info“ ]

Maloobchod s potravinami:

 • +6,9 % objem (tržní podíl 58,3 %)
 • +5,0 % hodnota (tržní podíl 70,5 %)

Domácí spotřeba:

 • +3,9 % objem (tržní podíl 67,5 %)
 • +5,2 % hodnota (tržní podíl 74,2 %)

Gastronomie:

 • –0,8 % objem  (tržní podíl 90,3 %)
 • +0,5 % hodnota (tržní podíl 88,3 %)

[/jaw_panel_box][jaw_clear]

zdroj: AWMB, Statistik Austria, AC Nielsen, LEH Scanning Data, GfK, Skenování dat soukromých domácností, Gastro-Data
foto: AWMB

Ověřeno MonsterInsights