Vinařská pohotovost – služby otevřených sklepů v létě 2018

Vinařská pohotovost – služby otevřených sklepů v létě 2018

Není to tak dávno, co termín „otevřené sklepy“ či dokonce „služby otevřených sklepů“ nikdo neznal a vinaře bylo možno potkat maximálně tak na místní výstavě vín. Doba se mění, lidé mají zájem nakouknout do sklepa a prohodit pár slov s tvůrcem jejich oblíbeného moku. Po vzoru Rakouska či Francie překonali i naši vinaři ostych a vpustili k sobě vínomilce. Snad první akcí tohoto druhu byl Den otevřených sklepů 2003 v Pavlově. Zprvu nesměle se pak přidávaly další obce, dnes už jsou jich snad stovky na Moravě i v Čechách. 

Dalším milníkem byl rok 2009, kdy už se používal výraz „vinařská turistika“. Brněnská Nadace Partnerství nabídla akci, ve které bylo zapojeno více obcí, zpravidla 4 nebo 5 – Festival otevřených sklepů. Vše bylo okořeněno o nutnost plánování a využívání kyvadlové dopravy. Akce tak dostala mnohem větší rozměr. Největším podnikem tohoto druhu ale zůstává velkobílovické Ze sklepa do sklepa, konající se od roku 2006 a každoročně přitahující pozornost mnoha tisíců lidí.

Při pobytu na jihu Moravy, či jen při průjezdu silničkami mezi vinohrady, snad každý zatouží odvézt si kousíček toho obrazu s sebou domů. A jak jinak, než uchovaného v lahvi místního vína. Nezřídka se ale sen rozplyne při hledání místa prodeje. Obecní vinotéka s průřezem tvorby místních vinařů a s delší otevírací dobou je v našich končinách pořád ještě spíše raritou. A tak je koupěchtivý pocestný odkázán na osobní průzkum terénu. Otevřené dveře do sklepa ale nemusí nutně značit, že zde je ochota k prodeji vína.

Služby otevřených sklepů

Aby se předešlo zmatkům a zklamáním, zástupci osvícených vinařských sdružení usnadňují milovníkům vína hledání. Budují tak i dobrou pověst místních vinařů, obce, v důsledku pozvedají i místní ekonomiku a podnikání. Pomoc spočívá v zřízení takzvané služby otevřených sklepů, chcete-li vinařské pohotovosti. Vždy jeden nebo více sklepů zaručují, že zpravidla po celý víkend, někdy i týden, budou mít otevřeno a budou připraveni na prodej vína. Vše je zveřejňováno v médiích a není problém dohledat na internetu.

Usnadnit přespolním cestu k místním vínům je bohulibá činnost. Zapojila se už celá řada spolků, služba trvá v období letní sezóny, někdy ale už od konce dubna a do konce září. Aktuální přehled těchto akcí naleznete na stránce Kalendář vinařských akcí, hned pod kalendáriem.

Ověřeno MonsterInsights