Úspěšnost marketingové podpory našich červených vín

Úspěšnost marketingové podpory našich červených vín

Za kampaň na podporu červených vín získal Vinařský fond 25. října v prestižní soutěži Effie Awards Czech Republic 2017 stříbrnou medaili. Způsob, jakým zadavatel v kampani na kvalitu a atraktivitu moravských a českých červených vín upozorňoval, zaujala marketingové profesionály v odborných komisích do té míry, že kampaň ocenili v konkurenci desítek projektů včetně kampaní s řádově vyššími rozpočty.

Moravská a česká červená vína jsou samozřejmě charakterově jiná než ta zahraniční. Ale to zdaleka neznamená, že nelze spotřebitelům vysvětlit, v čem jsou vína ze severněji položených vinařských regionů jiná a kde je jejich kvalita a jedinečnost.

Prvním krokem, jak pomoci najít cestu k moravským a českým červeným vínům, byla příprava a nasazení kampaně „Když zavoní zvěřina, je čas na naše červená vína“ v roce 2015. Kampaň jsme tehdy mohli zaznamenat v podobě reklamních spotů v televizi, tiskové inzerce, v online prostředí, ale i retailu.

Důraz na původ hroznů našich červených vín

„Minulý rok jsme na projekt navázali, ale s větším důrazem na původ hroznů. Cílem bylo podpořit vnímání a preferenci červených vín pocházejících z hroznů vypěstovaných na území České republiky,“ sdělil ředitel Vinařského fondu Ing. Jaroslav Machovec. Červená vína byla představena jako přirozená součást života spotřebitelů. Právě tato kampaň Vinařského fondu získala v soutěži Effie Awards Czech Republic 2017 stříbrnou medaili. Díky tomu se tak zařadila mezi čtrnáct nejúspěšnějších kampaní realizovaných v České republice v roce 2016. A navíc je to jedna ze dvou kampaní veřejné správy, které byly takto vysoce ohodnoceny.

„Úspěšnost kampaní se ale nehodnotí jen oceněními na prestižních marketingových soutěžích. Kampaň musí především přinášet efekt,“ dodal Ing. Machovec z Vinařského fondu. A byla to i kampaň na podporu našich červených vín, která se promítla do rostoucí znalosti značky Vína z Moravy, vína z Čech mezi spotřebiteli. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění se pohybuje na 68 %; je nejvyšší od roku 2007, kdy Vinařský fond začal tento ukazatel sledovat. Stejně tak dobrou nebo velmi dobrou zkušenost s moravskými víny uvádí téměř všichni respondenti (96 %). Co se týče přímo kampaně na červená vína, loňská byla zaznamenaná 35 % respondentů; což je nejvíce od roku 2014, kdy fond začal tento ukazatel sledovat. 36 % z nich zlepšila postoj k moravským a českým červeným vínům.

Marketingová podpora našich červených vín tak má oba nejdůležitější atributy úspěšné komunikace – byla vidět a úspěšně mění postoje veřejnosti. Ocenění špičkami českého marketingu je pak jen třešničkou na dortu.

Ověřeno MonsterInsights