Soutěž Vinařství roku 2022 startuje s novým formátem hodnocení

Vinozoom Vinařství roku 2022

Svaz vinařů České republiky vyhlašuje 13. ročník prestižní oborové soutěže Vinozoom Vinařství roku 2022. Do soutěže se mohou začít přihlašovat a být nominována vinařství v kategoriích malé, střední a velké. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 26. ledna opět v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Novinkou je letos zejména úprava hodnocení, které je nově rozděleno do 3 úrovní. Z prvních dvou stupňů hodnocení vzejde devět finalistů, kteří se utkají o vítězství ve svých kategoriích a titul absolutního vítěze a držitele titulu Vinozoom Vinařství roku 2022. Od 15. srpna do 11. září proběhnou nominace jednotlivých vinařství vinařskými spolky, sdruženími a uznávanými odborníky v oboru, nebo mohou vinařství podat přihlášku sama. Tato vinařství pak budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií absolutního vítěze a držitele titulu Vinařství roku 2022.

Martin Chlad
Martin Chlad

„S novým ročníkem jsme si přichystali pár změn, které se ale týkají především vinařů, pro veřejnost se vlastně nic nemění. Od letošního ročníku dojde k úpravě hodnocení. Aby bylo ještě transparentnější, nově proběhne ve třech úrovních. Hlavní myšlenka soutěže ale zůstává stejná a uspět v soutěži může jedině vinařství, které přispívá celému oboru a posouvá dál moravské a české vinařství; nejenom dlouhodobě, ale významně také k danému roku. Po úspěšných on-line aktivitách v loňských ročnících soutěže, počítáme opět s rozsáhlejší prezentací soutěže a zejména finalistů na internetu. Nejsme pověrčiví a věříme, že i ročník s pořadovým číslem 13 se vydaří a najdeme zaslouženého vítěze,“ sděluje prezident Svazu vinařů České republiky PhDr. Martin Chlad.

Tři kroky hodnocení Vinařství roku 2022

Samotné hodnocení soutěže Vinařství roku je nově rozděleno do třech kroků.

1. Nejprve provede hodnocení „Porota Junior“, složená ze 3 osob zaškoleného personálu z akademické sféry, tedy oborové univerzity, na místě přímo v přihlášených vinařstvích. Doplní technické parametry a objektivní kritéria do hodnotícího formuláře a současně pořídí video materiál ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu), které bude sloužit jako podklad pro „Porotu Senior“.

2. „Porota Senior“ je složená z devíti fundovaných odborníků (po třech z oblasti vinohradnictví, sklepního hospodářství a také marketingu a obchodu). V druhém kroku hodnocení na základě podkladů z předešlého kroku a vlastního šetření také vyplní hodnotící formulář. Součtem bodů z obou kroků a formulářů se následně stanoví pořadí, a zúží se tak počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství (do 50 000 litrů/rok), 3 střední (50 001 – 250 000 litrů/rok) a 3 velké vinařství (nad 250 000 litrů/rok).

3. V konečném třetím kroku posoudí již tradičně sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Vyhlášení výsledků

Celý proces hodnocení bude završen 26. ledna na slavnostním galavečeru, který bude opět moderovat pan Marek Eben. Na Hvězdárně a planetáriu Brno budou vyhlášeni vítězové ve třech soutěžních kategoriích. A samozřejmě absolutní vítěz Vinozoom Vinařství roku 2022. Udělena ale budou i další ocenění.

Enolog roku

Cena mladému vinaři, enologovi s omezením věku do 40 let.

Počin roku

Cena pro osobnost nebo instituci, která se zasloužila o pozvednutí oboru vinohradnictví a vinařství v České republiky.

Cena prof. Viléma Krause

Ocenění pro významnou vinařskou osobnost za celoživotní přínos pro obor vinohradnictví nebo vinařství.

Cena studentů

Novinka. Cenu udělí grémium studentů a akademických pracovníků, jejichž základ tvoří osoby pověřené hodnocením prvního kroku na základě jejich návštěv vinařství. Toto ocenění má hlavně posílit motivaci studentů zapojit se do prestižní soutěže a také posílit provázání akademické půdy s praxí.

Vinozoom Vinařství roku 2022

 

O soutěži

Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství, Reisten a dvakrát vinařství Sonberk.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha. Generálním a titulárním partnerem je i letos e-shop s moravskými a českými víny VINOZOOM.

Důležité termíny Vinařství roku 2022

  • 15. srpna 2022 – vyhlášení soutěže
  • 11. září 2022 – ukončení možností přihlášení a nominace
  • 19. září – 10. října 2022 – obhlídka přihlášených vinařství / „Porota Junior“
  • 18. – 31. října 2022 – hodnocení „Porota Senior“
  • 2. listopadu 2022 – oznámení finálové devítky
  • 27. – 30. listopadu 2022 – hodnocení finalistů odbornou komisí
  • 26. ledna 2023 – slavnostní vyhlášení vítězů moderované Markem Ebenem

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTube a Instagram.

tip: Nejlepším vinařstvím roku 2021 se stalo vinařství Reisten

foto: Svaz vinařů České republiky

Ověřeno MonsterInsights