Prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray ke kontrolám SZPI

JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů České republiky

Prezident Svazu vinařů České republiky JUDr. Tibor Nyitray poskytl vyjádření k závěrům loňských kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Podrobnější informace o kontrolách přináší článek Počet nevyhovujících vín klesl meziročně až o polovinu.

JUDr. Tibor Nyitray, rezident Svazu vinařů České republiky:

„Informace SZPI o výsledku kontrol prodeje vína nás nepřekvapily. Do značné míry se naplnila naše očekávání v souvislosti s dopadem novely vinařského zákona. Pravdou sice je, že plná účinnost nastala až od 1. 1. 2018; ale již samotné projednávání zákona a veřejná komunikace nedobrého stavu ve věci prodeje, zejména sudového vína, přispěly k eliminaci podvodných jednání ve smyslu falšování vína a klamání spotřebitele. Na druhou stranu je alarmující, že se objevily nové formy podvádění např. přidávání aromatických přídavků. Velmi vítáme, že SZPI akreditovala metodu, která pomáhá odhalovat taková protiprávní jednání.

Jsme také rádi, že se nenaplnily katastrofické prognózy, podle kterých mělo po zavedení novely vinařského zákona docházet k masívnímu krachu prodejců vína. Oficiální čísla ukazují, že naopak došlo meziročně k nárůstu počtu evidovaných provozoven, což svědčí o zvýšení důvěry podnikatelů v našem segmentu trhu.

Doufáme, že po zavedení některých dalších připravovaných opatření týkajících se zejména dovozu vína ze zahraničí dojde k ještě vyšší transparentnosti trhu s vínem nebaleným, nabízeným k přímému prodeji zákazníkům a také baleným do obalu pro spotřebitele. Potěšující také je, že prohřešky týkající se vína domácího původu jsou jenom ojedinělé a vztahují se pouze k selhání některých jednotlivců. Nicméně jedním z úkolů, které uložila valná hromada SVČR, je provést po roce plné účinnosti novely zákona analýzu jejího dopadu. Věříme, že pozitivní trend bude i nadále pokračovat. V souvislosti s tím doufáme, že státní orgány, zejména SZPI nepoleví v oblasti odhalování nekalých jednání.“

zdroj/foto: Svaz vinařů České republiky

Ověřeno MonsterInsights