Pranýř prosinec 2018 – vína, která na stůl nepatří

pranýř léto – vína, která na stůl nepatří

Pranýř prosinec 2018 přináší aktuální novinky z portálu „Potraviny na pranýři“ a z webu SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Zaměřuje se na výběr produktů z hroznů révy vinné. V okamžiku uveřejnění bylo již na dané potraviny uloženo opatření ke stažení z prodeje. Zveřejněné informace se vztahují pouze k uvedené šarži výrobku.

Pranýř prosinec 2018:

Stolní víno červené, suché, č. š. 41/17, alk. 11,0% obj., bez CHZO, Itálie

Falšované potraviny
Víno / Vína tichá
Ing. Milan Varta, Střední 500/1, 73601 Havířov – Šumbark

Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem syntetických barviv – azorubinu (E 122), patentní modři V (E 131) a tartrazinu (E 102).

Růžové víno polosuché, alk.:11%obj.

Nejakostní potraviny
Víno / Vína nebalená
Navigace plus, s.r.o. Zikova 736/1, 77900 Olomouc

Chuť a vůně vína byly oxidativní. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách.

PINOT GRIS, víno bílé polosuché, víno z Maďarska, Chráněné zeměpisné označení Dunántúli, číslo šarže: L2382W211/3,Alk. 11,5 % Obj.

Nejakostní potraviny
Víno / Vína čepovaná a rozlévaná
JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka, náměstí Dr.Karla Kramáře 117, 51211 Vysoké nad Jizerou

Ve víně byly zjištěny plovoucí nečistoty.

zdroj: www.potravinynapranyri.cz

Další díly rubriky o nevyhovujících vínech naleznete v sekci Pranýř

Projekt Potravny na pranýři

Webová stránka www.potravinynapranyri.cz je rozdělena do tří sekcí. V sekci „Potraviny“ jsou zveřejňovány záznamy o nevyhovujících šaržích potravin, které jsou tříděny do tří kategorií podle míry závažnosti nevyhovění legislativním požadavkům – nebezpečné, falšované a nejakostní. V sekci „Provozovny“ jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které SZPI uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodu závažného porušení hygienických předpisů. Třetí sekcí je sekce „Tematické kontroly“, v níž jsou uvedeny výsledky kontrolních akcí, které byly zaměřeny na určitou konkrétní problematiku trhu. Jsou zde uvedeny všechny šarže potravin, které byly v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.