Pranýř duben 2020 – vína, která na stůl nepatří

pranýř léto – vína, která na stůl nepatří

Pranýř duben 2020 přináší aktuální novinky z portálu „Potraviny na pranýři“ a z webu SZPI (Státní zemědělská a potravinářská inspekce). Zaměřuje se na výběr produktů z hroznů révy vinné. V okamžiku uveřejnění bylo již na dané potraviny uloženo opatření ke stažení z prodeje. Zveřejněné informace se vztahují pouze k uvedené šarži výrobku.

Pranýř duben 2020

Veltlínské zelené, víno bílé, suché, víno z Maďarska, alk. 11 % obj., objem 1 L

Nejakostní potraviny
Víno / Vína tichá s odrůdou nebo ročníkem
THI HAN NGUYEN, 691 10 Kobylí 686

V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Víno mělo nahnědlý odstín. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách.

Poezie bílá, víno polosuché bílé, alk. 10% obj.

Nejakostní potraviny
Víno / Vína tichá
H R U Š K A , spol. s r.o., U Větrolamu 1161/15, 69301 Hustopeče

V chuti a vůni vína byla patrná silná oxidáza. Víno mělo nahnědlý odstín. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách.

zdroj: potravinynapranyri.cz

minulý díl: Pranýř březen 2020

 

Nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny

Nejakostní potraviny

Nejsou v souladu s požadavky právních předpisů na jakost nebo neodpovídají jakosti deklarované výrobcem, nicméně zjištěné vady charakter potravin výrazně nemění. Na webu Potravinynapranyri.cz chápou jakost jako dodržování předepsaného složení určeného právními předpisy nebo uvedeného v označení potraviny.

Falšované potraviny

Jako falšované jsou označeny ty potraviny, u kterých se zjištěná vada týká samé podstaty, charakteru nebo původu potraviny, včetně zásadních porušení požadavků právních předpisů na jakost potravin. O falšování potravin autoři projektu hovoří mimo jiné i tehdy, pokud je zákazník při nákupu potraviny uváděn v omyl. Například tím, že jsou mu zamlčeny nebo zkresleny důležité informace o složení potraviny nebo o jejím původu.

Nebezpečné potraviny

Potraviny, u kterých bylo zjištěno porušení povinnosti dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovené právním předpisem např. překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství aditivních látek (tzv. „E“ – „éček“), nedodržení mikrobiologických požadavků. Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v potravinách, jakými jsou např. písek, skořápky, střípky skla atd.

Ověřeno MonsterInsights