Novinky ve značení vinět a lahví moravských a českých vín

Novinky ve značení moravských a českých vín

Asi každý, kdo se jen trochu zajímá o víno, zaznamenal novou kampaň na novinky ve značení vín z Moravy a Čech. Běží už nějakou dobu, asi od poloviny září; v hlavní roli se opět objevil ambasador našich vín Ondřej Brzobohatý. Vynechejme otázku financování a dalších bulvárních pohledů na věc. Co tedy chce kampaň říct, čeho se týká?

Předesílám, že nemám rád všelijaká nařízení a zákazy, byrokratické povinnosti. Na druhou stranu bez pravidel bychom jezdili v protisměru, vytěžili národní parky nebo jedli čistá éčka. Proč tedy přidávat vinařům, zavaleným už tak horami papírů, další povinnost? Jednoduše proto, že i pro ně to může mít pozitivní dopad. Jen je třeba někdy trochu popostrčit. Dodejme, že se nejedná o nějakou horkou novinku navalenou na zemědělce. Na dobrovolné bázi je možno lahve označovat už nejméně dva roky, o převedení do povinnosti se také ví už dlouho.

Moravská a česká vína jdou neustále nahoru, jejich obliba stoupá. A je to fajn, národ má být hrdý na své produkty. Na této vlně se vezou i někteří dovozci zahraničních vín, kteří bez skrupulí na vinětu plácnou motiv moravského sklípku a v lepším případě zemi původu uvedou kamsi dozadu malým písmem. Nic proti zahraničním vínům, makedonská či moldavská vína můžou být luxusní. Nazývejme ale věci pravými jmény a nemaskujme je.

Novinky ve značení – co k tomu říká právní norma?

Zákon č. 26/2017 Sb. definuje: Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.

Stručně řečeno naše vína v lahvích (či jiných jednorázových obalech do objemu 20 litrů) musí nést nařízené logo. Týká se to vín jakostních, přívlastkových, zemských a VOC. Oním prováděcím předpisem je pak vyhláška č. 88/2017 Sb., která vše rozvádí takto:

  1. Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou č. 26.
  2. V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním zorném poli. Výška loga je 12–16 mm.
  3. V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci. Výška loga je 12–16 mm.
  4. Vzor logotypu je uveden v příloze č. 26.

Pro hnidopichy – hlavní zorné pole definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 v Čl. 2 odst. 2 písm. l) takto:

Dále se rozumí: „hlavním zorným polem“ zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat, pokud jde o jeho charakteristické rysy nebo povahu a popřípadě jeho obchodní značku. Pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, které zvolil provozovatel potravinářského podniku.

Pro ještě větší hnidopichy – povinné údaje o provenienci stanovuje  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. Je to pomalu námět na samostatný článek, v podstatě jde o bližší specifikaci, odkud produkt pochází. „Vyrobeno v…“ a podobně.

Vzhled nového loga

Ona tajemná příloha 26 pak definuje vzhled, velikost a barvy loga.

Příloha číslo 26 (k vyhlášce č. 88/2017 Sb.) definující vzhled, barevnost a velikost loga
Příloha číslo 26 (k vyhlášce č. 88/2017 Sb.) definující vzhled, barevnost a velikost loga

 

Vzorem všeho nám budiž sousední, vinařsky mnohem vyspělejší Rakousko. Svá vína si hýčkají a od roku 1985 je jednotně označují. Tedy ta v kvalitativně nejvyšších kategoriích. Kapsle (to, co se ořezává či odtrhává z hrdla lahve před otevřením) nesou nahoře typický bílý pruh na červeném pozadí. Připomíná to rakouskou vlajku a zdálky je vidět, odkud víno pochází a že se řadí k tomu kvalitnějšímu, co Rakousko nabízí. O vzestupu rakouského vinařství během posledních desetiletí snad nikdo nepochybuje a i tato zdánlivá drobnost tomu jistě napomohla.

Rakouská vína s typickým logem na záklopce
Rakouská vína s typickým logem na záklopce

Snad se tedy nikoho nedotkne požadavek přidat logo stylizované státní vlajky na kapsle či na viněty. Výrobní náklady by to zvedat nemělo. Možná popis na šroubovací či skleněné uzávěry by se mohl prodražit, ale i zde se někdy přes uzávěr používají ještě i záklopky. Ano, i logo lze jistě falšovat, ale čím více „bezpečnostních“ prvků, tím lépe. Je pak na výkonné moci, aby o to více trestala nepoctivce.

Buďme ještě jednotnější, vrátí se nám to

Zarážející na nových podmínkách označování je dle mého soudu ale jedno malé slovíčko v zákoně. To „nebo“ při volbě umístění loga. Proč je vlastně na výběr viněta či hrdlo? Tuším, že je za tím obava, že v regálech by u stojících vín vršek lahve nebyl vidět. Něco na tom asi bude, ale tak či onak, v regálu, obchodě, vinotéce či na jiné „haldě“ lahví toho „rakušáka“ prostě vidím na první pohled – a vystačí si jen s kapslí. Nebylo by přínosnější dát prostě logo na vršek záklopky povinně, ať jsme jednotní a rozpoznatelní, a vinětu ponechat na dobrovolné bázi?

PS: omlouvám se všem vinařům, pokud jsem přehlédl nějakou skutečnost, která jim v souvislosti s nařízením o označování ztrpčuje život. Snad nebude tak zle, prodej by to mohlo zvednout, respektive urychlit. Ta naše sklenička v trikoloře je konec konců i pěkná, ne-li?

foto: wineofczechrepublic.cz, AWMB / Bernhard Schramm
video: wineofczechrepublic.cz

Ověřeno MonsterInsights