Novela vinařského zákona přispěla ke snížení falšovaní vín

Novela vinařského zákona

Novela vinařského zákona, tedy zákona o vinohradnictví a vinařství 321/2004 Sb., vstoupila v účinnost od 1. dubna 2017. Výrazným způsobem zasáhla do fungování trhu s vínem zejména v oblasti prodeje sudového vína a dovozu nebaleného vína ze zahraničí.

Novela mimo jiné zabraňuje nežádoucí anonymizaci sudového vína úpravou režimu jeho dovozu a prodeje. Předchozí stav neumožňoval účinně bojovat proti podvodům právě se sudovým vínem.

„Jsem rád, že se podařilo nastavit účinný systém vymáhání práva na trhu s vínem a že Ministerstvo zemědělství iniciovalo a zprostředkovalo platformu, na které se podařilo zohlednit zájmy všech zúčastněných tak, aby byly chráněny zájmy spotřebitelů i poctivých provozovatelů,“ konstatoval ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman.

Z vyhodnocení kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce po více než jednom roce účinnosti novely vyplývá, že se snížil jak celkový počet nevyhovujících vzorků vín, tak počet vín falšovaných. Inspektoři SZPI v roce 2018 hodnotili celkem 1 300 vzorků vín. Z tohoto počtu při hodnocení na místě nebo v laboratoři nevyhovělo požadavkům právních předpisů 311 vzorků, což představuje 24 % z hodnocených vzorků. Výsledek kontrol SZPI z roku 2018 a 2017 ukazuje významné snížení počtu zjištěných nevyhovujících vzorků vín i podílu nevyhovujících vzorků ze vzorků hodnocených při srovnání s předchozími lety.

Rok201320142015201620172018
Hodnocených šarží113410411536143615311300
Z toho nevyhovujících415452531561279311
Falšovaných šarží1217483341823

Stejně významný pokles ukázaly kontroly i v kategorii závažných prohřešků – falšování (obzvlášť hrubé porušení enologických postupů). V roce 2018 inspektoři zjistili celkem 23 vzorků falšovaných vín, což představuje 1,8 % ze všech hodnocených vzorků.

 

„Dosavadní výsledky kontrol ukazují, že novela vinařského zákona byl krok správným směrem,“ komentoval vývoj ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Novela vinařského zákona nepřinesla snížení počtu vinoték

SZPI aktuálně posílila laboratoře o zařízení nukleární magnetická rezonance o frekvenci 600 MHz. To kapacitně doplní původní zařízení o frekvenci 400 MHz a díky zavádění nových typů analýz zvýší efektivitu ochrany spotřebitelů. Novela zákona nepřinesla snížení počtu vinoték, jak se obávali někteří provozovatelé. Počet provozovatelů vinoték registrovaných u SZPI se meziročně zvýšil a Inspekce nyní eviduje 6123 vinoték. V roce 2017 šlo o 5704 vinoték, v roce 2016 o 5149 vinoték a v roce 2015 o 4665 vinoték.

Ověřeno MonsterInsights