Ministerstvo zemědělství letos povolilo přikyselování

Ministerstvo zemědělství letos povolilo přikyselování

Česká republika povolila výjimku spočívající v přikyselování výrobků ve vinařských zónách A i B z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek. Musí být samozřejmě dodrženy podmínky dané zákonem. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti od 18. 9. 2020. Vztahuje se na čerstvé vinné hrozny, hroznové mošty, částečně zkvašené hroznové mošty, mladá vína v procesu kvašení a vína přikyselená ve vinařském roce 2020/2021 (tedy i přikyselení před datem účinnosti).

Ministerstvo zemědělství – odbor potravinářský jako příslušný správní úřad podle § 15 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími zákony, vydává opatření obecné povahy. To stanoví podmínky přikyselování výrobků. V České republice se tak z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek povoluje pro vinařský rok 2020/2021 výjimka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), spočívající v přikyselování výrobků. Povoluje se i opakované přikyselování.

Podmínky přikyselování

U čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína lze použít přikyselování vinařských zónách C I, C II, C III a) i C III b). Přikyselení vína lze provést až do výše 2,5 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 33,3 miliekvivalentů na litr. U ostatních výrobků lze provést až do výše 1,5 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

A konečně co se týká našich vinařských zón. Členské státy mohou v letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami povolit přikyselování výrobků také ve vinařských zónách A a B. Podmínky pro jednotlivé produkty jsou stejné jako v ostatních zónách.

Přikyselování a odkyselování jednoho a téhož výrobku není umožněno. Přikyselení a odkyselování vína může proběhnout pouze v podniku vyrábějícím víno a ve vinařské zóně, ve kterých byly sklizeny hrozny použité k výrobě daného vína.

zdroj: MZe (Číslo jednací: 48332/2020-MZE-18124), příloha VIII části I písmene C nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013
foto: Pixabay (Comfreak)

Ověřeno MonsterInsights