Počet nevyhovujících vín klesl meziročně až o polovinu

Počet nevyhovujících vín klesl meziročně až o polovinu

Inspektoři SZPI (Státní zemědělské a potravinářské inspekce) v roce 2017 hodnotili celkem 1 524 vzorků vín. Na místě nebo v laboratoři nevyhovělo požadavkům právních předpisů 275 vzorků, což představuje 18 % případů. Počet nevyhovujících vín v předchozím období přitom tvořil 39 %!

Výsledek kontrol SZPI z loňska ukazuje významné snížení počtu nevyhovujících vzorků vín absolutně i v poměru k roku 2016. Součástí je i pokles počtu vzorků, u kterých analýza prokázala falšování (obzvlášť hrubé porušení enologických postupů). Inspektoři loni zjistili celkem 34 falšovaných vín. Dvacet z nich nevyhovělo pro přítomnost tzv. syntetických aromat.

Počet kontrol, falšovaných a celkově nevyhovujících vín v letech 2014–2017

2014201520162017
počet kontrol1041153614361524
nevyhovělo452531561275
poměr43,4 %34,6 %39,1 %18,0 %
falšovaných74833434

 

Nejnižší podíl nevyhovujících vín loni inspektoři zjistili v kategorii lahvových vín původem z České republiky. Požadavkům právních předpisů nevyhovělo 5,7 % hodnocených vzorků a pouze u 0,1 % vzorků laboratorní rozbor prokázal falšování. U lahvových vín původem z ostatních zemí nevyhovělo 23 % hodnocených vzorků.

„V tento okamžik je předčasné hovořit o zásadním zlepšení situace na trhu, závěry je možné učinit až po delším časovém období. Údaje za rok 2017 však naznačují trend, který bychom i díky novele vinařského zákona a zachováním našeho cíleného kontrolního úsilí rádi v příštích letech udrželi.“ říká ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Situaci na trhu s vínem ovlivnil v posledním období mimo jiné zvyšující se kontrolní tlak SZPI například i díky zavádění nových laboratorních metod a novela zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Novela z pohledu SZPI přináší několik klíčových nástrojů pro omezení černého trhu s vínem:

  1. oznamovací a uskladňovací povinnost pro dovezené a nebalené víno a další vinařské produkty, jejichž dovoz musí od 1. 4. 2017 dovozce oznámit SZPI a následně po dobu 10 dní uskladnit ve své provozovně, aby mohli inspektoři SZPI provést kontrolu
  2. úprava režimu prodeje sudového vína, která od 1. 1. 2018 jasně stanovuje odpovědnost za jakost a bezpečnost nebaleného vína tím, že umožňuje prodej sudového vína pouze registrovaným výrobcům nebo příjemcům.

Novela zákona nepřinesla snížení počtu vinoték, jak se obávali někteří provozovatelé. Počet těch, kteří splnili registrační povinnost u SZPI, se naopak meziročně zvýšil a Inspekce nyní eviduje přes 5 700 vinoték.

zdroj: SZPI

Ověřeno MonsterInsights