Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích

Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích

Dvoupodlažní budova se zázemím pro vinaře, malý park s vinicemi a naučnou vinařskou stezkou; tak vypadá Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství ve Valticích, které bylo otevřeno 1. září 2017. Krajská rada také v předvečer otevření schválila 3,5 milionu korun na obnovu školních vinic.

„Na území Jihomoravského kraje se nachází více než 90 procent všech vinic a vinohradů v České republice a náš kraj je zřizovatelem jediné vinařské školy v zemi. Proto byl vznik nového centra pro nás prioritou. V této souvislosti jsme také na dnešním zasedání rady schválili investiční záměr Střední vinařské školy Valtice na obnovu vinic. Nákladem 3,5 milionu korun dojde k obnově vinice na 2,56 ha pozemku a podsadbě chybějících sazenic v rámci vinic školy. Bude vysazena ukázková vinice nových trendů ve vinohradnictví, která bude sloužit nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Počítáme také s doplněním chybějících sazenic v rámci vinic v majetku školy,“ uvedl po jednání rady hejtman Bohumil Šimek.

Centrum Excelence pro vinohradnictví a vinařství

Celkové náklady na realizaci Centra Excelence dosáhly přibližně 32,5 milionu korun. V budově vzniklo výukové centrum pro školní i celoživotní vzdělávání. Mohou se zde pořádat vinařské kongresy, konference a nominační výstavy ve spolupráci s Národním vinařským centrem. V novém přednáškovém sále se budou konat semináře a školení určená pěstitelům a výrobcům vína, ale také jeho příznivcům, konzumentům a v neposlední řadě studentům školy. Pracovníci poskytnou veřejnosti služby v oblasti propagace i podpory vinohradnictví a vinařství.

Nové centrum se nachází přímo ve Valticích v blízkosti vinařské školy, která je majitelem budovy z první republiky a navazující přístavby. Nejcennější část původní budovy zůstala zachovaná, zbourána byla pouze pozdější nekvalitní přístavba. K dispozici je velký sál s jevištěm, archiv, zasedací místnost i kanceláře. Prostory jsou navržené tak, aby vyhovovaly nejen pro školení, degustace, ale i skladování vzorků vín a pořádání kulturních akcí.

foto: www.kr-jihomoravsky.cz

Ověřeno MonsterInsights