Praha, Vinice sv. Kláry

Umístění:Pod Havránkou 34/7, 171 00 Praha-Troja, Česko