Slezská univerzita v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Phone:+420 775 305 593

Kontaktní osoba: Jan Černý E-mail: dm@opavske-slezsko.cz

Ověřeno MonsterInsights