Základy vinohradnictví (Brno)

View Calendar

Základy vinohradnictví (Brno). Kurz Vám umožní získat základní znalosti o pěstování révy v podmínkách ČR. Získáte přehled o druzích a odrůdách révy, o stavbě révového keře, řezu a vedení, včetně základních chorob a škůdců. Teoretická výuka prvního a druhého dne je vhodně spojená s praktickými ukázkami odrůd přímo ve vinici cca 500 metrů od výukové místnosti.

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  • Čeleď Vitaceae (révovité) a popis některých významných botanických druhů (Systematické zařazení rodu Vitis; Využití botanických druhů ve vinohradnictví a šlechtění révy; Klasifikace odrůdového sortimentu révy vinné).
  • Morfologie révy (Základní morfologické popisy jednotlivých částí révy vinné, ampelografie).
  • Fenologická stádia (fenofáze) révy vinné (Vývojový cyklus révy během roku).
  • Zelené práce u révy vinné (Význam těchto pracovních operací pro růst a zrání hroznů).
  • Pěstitelské tvary a řez révy vinné (Dělení a různé možnosti řezu; Typy běžně používaných pěstitelských tvarů).
  • Dělení odrůd révy vinné a stručný popis vybraných odrůd (Dle použití - podnožové, moštové stolní; dle barvy - bílé, červené, modré a šedé; botanicky - klasické a PIWI).
  • Ochrana révy vinné (základní choroby a škůdci).

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd: zapsaných v odrůdové knize ČR, včetně odrůd pěstovaných mimo tento registr, např. odrůdy interspecifické (PIWI), historické a stolní. Odrůdy budou ukázány, ampelograficky popsány a ochutnány

Základy vinohradnictví (Brno)

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D.působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Cena kurzu
2 800 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje náklady na lektora, studijní materiály, občerstvení (vč. oběda v rámci druhého dne) a zajištění dopravy druhý den do Lednice.


Ověřeno MonsterInsights