Výstava vín v městečku Žeravice 2022

Výstava vín v městečku Žeravice 2022
View Calendar

Výstava vín v městečku Žeravice 2022. Soutěžní výstava vín spojená s ochutnáváním. Začátek ve 14.00 hod., ukončení ve 24.00 hod. Od 19.00 hod. hraje cimbálová muzika Prameň. Podávány budou zabijačkové speciality.

Výstava vín v městečku Žeravice 2022 – 50. ročník

Ocenění vín

Vína hodnocená počtem bodů 85 a více mohou získat zlatou medaili. Vzorky stejných odrůd (mimo kupáží určených) jejichž počet bude 5 a vyšší, budou hodnocena v kategoriích. Vína nesplňující výše uvedenou podmínku budou zařazena do kategorie „Ostatní bílé“ respektive „Ostatní červené“. Nejvýše bodované víno v kategorii bude oceněno věcnou cenou „Vítěz odrůdy“ a zlatou medailí bude dále oceněno nejvýše 30 % vín v dané kategorii. Takto oceněno bude však nejvýše 24 kategorií s nejvyšším počtem vzorků v dané kategorii.

Cena starosty

Je soutěží vín žeravských vinařů. Do této soutěže budou zařazeni pouze vystavovatelé, kteří přihlásili tři a více bílých vín, nebo tři a více červených vín (kategorie rosé je pro tuto soutěž považováno za červené). Hodnotícím kritériem je součet bodových hodnot tří nejlépe hodnocených vzorků vín stejného vystavovatele. V případě shodnosti bodů u více vystavovatelů, rozhoduje bodová hodnota dalšího nejlépe hodnoceného vína (v dané kategorii) a to tolikrát, až bude rozhodnuto. Pokud i po srovnání všech hodnocených vzorků nebude rozhodnuto, bude vítěz určen losem. Ocenění předá starosta obce, nebo jím pověřená osoba před zahájením výstavy.

Cena velvyslance

Je soutěží mladých vín. Do této soutěže budou zařazeni pouze vystavovatelé, kteří přihlásili tři a více mladých vín, z nichž je minimálně jedno bílé nebo jedno červené (kategorie rosé je pro tuto soutěž považováno za červené) . Hodnotícím kritériem je součet bodových hodnot tří nejlépe hodnocených vzorků vín stejného vystavovatele, mezi nimiž bude minimálně jedno bílé nebo jedno červené . V případě shodnosti bodů u více vystavovatelů, rozhoduje bodová hodnota dalšího nejlépe hodnoceného vína (bez ohledu na to zda je bílé nebo červené) a to tolikrát, až bude rozhodnuto. Pokud i po srovnání všech hodnocených vzorků nebude rozhodnuto, bude vítěz určen losem. Ocenění předá velvyslanec nebo jím pověřená osoba před zahájením výstavy.

Cena předsedy RR ČZS

Je soutěží starších vín. Do této soutěže budou zařazeni pouze vystavovatelé, kteří přihlásili tři a více starších vín, z nichž je minimálně jedno bílé nebo jedno červené (kategorie rosé je pro tuto soutěž považováno za červené) . Hodnotícím kritériem je součet bodových hodnot tří nejlépe hodnocených vzorků vín stejného vystavovatele, mezi nimiž bude minimálně jedno bílé nebo jedno červené . V případě shodnosti bodů u více
vystavovatelů, rozhoduje bodová hodnota dalšího nejlépe hodnoceného vína (bez ohledu na to zda je bílé nebo červené) a to tolikrát, až bude rozhodnuto. Pokud i po srovnání všech hodnocených vzorků nebude rozhodnuto, bude vítěz určen losem. Ocenění předá předseda RR ČZS nebo jím pověřená osoba před zahájením výstavy.

Organizátoři

Kalendář vinařských akcí


Ověřeno MonsterInsights