Vinohradnické školení pro malopěstitele

View Calendar22. 1. 2019 08.30 - 16.00


Valtice, Centrum Excelence

Address:
Sobotní 1029, 691 42 Valtice, Česko

Vinohradnické školení pro malopěstitele. Kurz je určený především pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře. Důraz bude kladený také na pěstování révy vinné v okrajových oblastech pěstování révy a zcela nevinařských oblastech. Zájemci se seznámí s výběrem stanoviště a především odrůdy, která bude nejvhodnější pro konkrétní pěstitelské podmínky. V rámci kurzu potom budou účastníci seznámeni s komplexním pěstováním révy vinné od založení vinice až po sklizeň hroznů.

Témata:

- Založení vinice a výběr pěstitelského tvaru.
- Zapěstování pěstitelského tvaru.
- Zimní řez révy vinné.
- Zelené práce u révy vinné.
- Péče o půdu ve vinici.
- Hnojení
- Ochrana proti chorobám a škůdcům.
- Kvalita hroznů a sklizeň.

Ke každému okruhu bude představená také potenciální mechanizace, kterou je možné v podmínkách malopěstitelů a zahrádkářů využívat. V rámci přednášek budou zodpovězené také Vaše dotazy.

Jedná se o první ucelený kurz určený pro malopěstitele révy vinné a zahrádkáře, tak proto neváhejte s přihláškou.

Lektor: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na vinohradnictví

Cena základní vč. DPH: 990 Kč

Vinohradnické školení pro malopěstitele


Ověřeno MonsterInsights