Vinný košt Bavory 2024

Bavory
View Calendar27. 4. 2024 13.00 - 20.00

Obec Bavory

Phone:
+420 602 567 611Bavory, společenský sál

Address:
Bavory 9, 692 01 Bavory, Česko

Vinný košt Bavory 2024. Sdružení vinařů v Bavorech pořádá v sobotu 27. dubna od 13.00 hod. ve společenském sále v Bavorech Vinný košt Bavory. K poslechu hraje cimbálová muzika. Občerstvení z domácí zabíjačky zajištěno.

Vinný košt Bavory 2024

Obec Bavory

Půvabná vinařská obec na jižní Moravě, ležící 230 m nad mořem. Vyniká překrásnou přírodní scenérií na úpatí Pavlovských kopců. Nachází se přímo v centru významné lokality Chráněné krajinné oblasti Pálava. Tudy, v blízkosti dnešní státní silnice Brno - Vídeň - Mikulov, vedla v minulosti důležitá obchodní cesta.

Pod jihozápadním svahem bájné "Stolové hory" - národní přírodní rezervace "Tabulová" se vyskytuje většina význačných biotopů Pálavy (skály, skalní, drnové a luční stepi i stepní lada) s bohatým zastoupením chráněných druhů rostlin i živočichů. Menší enklávu teplomilné vegetace pak chrání přírodní památka "Anenský vrch".

Starobylá osada na panství mikulovském je vzpomínána již ve 13 století. První doložené písemné prameny se datují k roku 1322 a ves je nazývána Pairdorf. Ovšem ojedinělé archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka již z doby kamenné, jiné v severní části obce - sídliště z mladší doby bronzové, nálezy kultury volutové a výskyt četných popelnicových polí.

Zdejší farní kostel Svaté Kateřiny z roku 1742 byl původně postaven jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla přistavěna v roce 1791. Státem chráněné památky na území obce jsou, mimo kostela, také socha Svatého Jana Nepomuckého, boží muka u hřbitova a kaplička u státní silnice Brno-Mikulov.

Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. Vyrobená, především bílá vína, pak prodávali hostinským v sousedství a obchodníkům. Zemědělský a vinařský ráz si obec uchovává dodnes. Na obecní pečeti Bavor je vyobrazena věž kostela mezi 2 révovými ratolestmi. V současné době zde žije 392 obyvatel.

Vesnice se nachází 5 km od města Mikulov a 40 km jižně od jihomoravské metropole Brna, na hlavní trase Brno - Mikulov - Vídeň

Kalendář vinařských akcí