Vinařský ples Hrušky 2024

Vinařský ples Hrušky 2020
View Calendar12. 1. 2024 19.30 - 23.59


Hrušky, Základní škola

Address:
Hlavní 94, 691 56 Hrušky, Česko

Vinařský ples Hrušky 2024. Na sedmém vinařském plese bude hrát dechová hudba Túfaranka. Připraven bude také košt vín od místních vinařů a bohatá tombola.

Vinařský ples Hrušky 2024 – 7. ročník

Obec Hrušky

Obec žije dodnes čilým národopisným ruchem, funguje tady mužácký pěvecký soubor a dívčí sbor, které zpívají jak o hodech „pod zeleným“, tak při různých besedách u cimbálu. Lidové písně, zdejší kroj i tance je možno spatřit každoročně o Bartolomějských hodech konaných koncem srpna.

Zahrádkáři Hrušky na Moravě

Vinařská besídka ( předchůdce Zahrádkáře za první republiky ) byla v Hruškách založena ve 30.letech. Jejím zakladatelem byl pan František Čapka, který měl velké vinařské zkušenosti a známosti s vinařskými závody v nedalekých Mutěnicích.

Hrušecká Vinařská besídka byla tehdy po stránce odborné i materiální na vyšší úrovni než obdobné spolky v okolních obcích. Vlastnila tři pojízdné postřikovače, které jezdily dům od domu a postřikovaly stromky. Majetkem Besídky byly dále tři zádové postřikovače, vysoké žebříky, dvojité žebříky, filtr na víno a čerpadla na přetáčení vína s příslušenstvím. V období protektorátu Vinařská besídka zanikla, ale její členové i nadále pokračovali v ošetřování stromů v obci.

Historie "zahrádkářů"

Po roce 1945 byla organizace obnovena ale vydržela pouhé tři roky. V roce 1948 byla rozpuštěna a tím končí její činnost. Za svého působení Besídka zorganizovala mnoho odborných přednášek, několikrát bylo provedeno tzv. „ polní kázání “, přímo ve vinicích byl předváděn jarní řez révy vinné na hlavu i tažněmi, stříhání stromků apod.

V roce 1956 opět započal zakládat tzv. Místní pobočku vinařů a ovocnářů František Létal ale Místní národní výbor v Hruškách kladl této iniciativě velké překážky. Svaz zahrádkářů byl sice nakonec povolen, ale po odchodu zhora jmenovaného v roce 1960 jeho činnost opět ustala. Místní organizace Svazu zahrádkářů byla v Hruškách obnovena v roce 1963 Jaroslavem Kujou, který se ujal funkce předsedy. V roce 1982 započala výstavba pálenice a manipulačních místností a od roku 1987 se začalo pálit pod hlavičkou Fruty Brno. V roce 1992 byla pálenice pronajata nově založenou společností ZAPO Hrušky.

Od roku 1982 Svaz zahrádkářů poskytuje služby nejen zahrádkářům ale i vinařům, provádí prodej hnojiv, pomůcek pro vinaře a postřiků a zařizuje výkup ovoce a zeleniny. Po dobu 30 let Svaz zahrádkářů každoročně pořádá místní výstavy vína, několikrát zajistil konání oblastní výstavy vína s názvem Podluží.

Z dalších aktivit místní organizace Svazu zahrádkářů připomeňme např. Ples květů, Dožínky, Přehlídky vín a sýrů, Otevírání sklepů a Zájezdy pro zahrádkáře. V současnosti organizace sdružuje více než padesát členů.


Ověřeno MonsterInsights