Úvod do degustace vína

View Calendar30. 6. 2018 08.30 - 16.30


Valtice, Centrum Excelence

Address:
Sobotní 1029, 691 42 Valtice, Česko

Úvod do degustace vína. Další termín oblíbeného kurzu věnovaného degustaci vína, tentokrát v žádaném sobotním termínu. Toto školení je určeno milovníkům vína, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické degustaci vína. Kurz je realizován s podporou Vinařského fondu.

Kurz umožní absolventům získat větší jistotu v náhledu na víno, kterou zúročí v restauracích a při společenských akcích, kde budou moci nejen vybrat správné víno, ale i poznat a odmítnout víno vadné. Školení je ale velmi přínosné i profesionály – číšníky a prodejce vína, kteří s tímto oborem začínají a potřebují získat základní znalosti o víně, jeho degustaci a hodnocení. Školení je maximálně zaměřeno na praktickou část poznávání vína. Je tedy vhodné, aby účastníci měli alespoň naprosté základy nastudovány z doporučené literatury. Toto školení může být vhodným předstupněm pro další profesionální kurzy, např. Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586, které pořádá Národní vinařské centrum.

Úvod do degustace vína

Program:
Dopolední program (8:30–13:00)
Část teoretická
• Metodické přístupy senzorického hodnocení révových vín
• Aktuální požadavky na senzorickou jakost révových vín

Část praktická
• Seznámení se základními chutěmi
6 vzorků (základní chutě)
• Srovnávací zkouška schopnosti rozlišovat základní chuti
8 modelových vzorků
• Test rozlišovací schopnosti intenzity chuti pořadovou zkouškou
2 série čtyř vzorků révových vín
• Test rozlišovací schopnosti organoleptických vlastností trojúhelníkovou zkouškou
3 série tří vzorků révových vín
• Zkouška schopnosti popisu pachů
15-20 vzorků modelových vůní a přípachů

Odpolední program (14:00-16:30)
• Individuální zatřiďování révových vín podle předložené deklarace, popis a srovnání jejich charakteristických vlastností a nedostatků.
15-20 vzorků révových vín, příklady odrůdových a vadných vín

Lektor:
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. - vysokoškolský pedagog se specializací na víno, vedoucí ústavu posklizňové technologie ZF MENDELU v Lednici

Cena základní vč. DPH: 850 Kč
Kapacita: 30