Školení k novinkám ve vinařské legislativě (Valtice)

View Calendar

Ministerstvo zemědělství – oddělení pro víno ve spolupráci s ÚKZÚZ stejně jako v předešlých letech pořádá sérii setkání s vinohradníky a vinaři. Účelem je školení k novinkám ve vinařské legislativě a návazných změnách, např. v Registru vinic.

Taktéž letos bude MZe pořádat několik školení pro vinohradníky, vinaře a obchodníky s vínem. Vzhledem k blížícímu se konci roku (a s ním spojenou expirací hlavních přechodných ustanovení novely zákona č. 321/2004 Sb.) lze daná školení využít jako příležitost k rekapitulaci a případnému osvětlení zásadních principů, které novela zákona č. 321/2004 Sb., zavedla.

Školení k novinkám ve vinařské legislativě

S částečně obměněným programem školení proběhnou na třech místech v rámci tří listopadových dnů:

  • 13. 11. 2017 – Hustopeče, Hotel Centro
  • 16. 11. 2017 – Valtice, Národní vinařské centrum
  • 30. 11. 2017 – Mělník, Česká zahradnická akademie

Valtice

Zveme vinaře, vinohradníky, obchodníky s vínem, majitele vinoték i zájemce z řad veřejnosti na seminář Ministerstva zemědělství ČR k novinkám v oboru vinohradnictví a vinařství.

Termín: 16. 11. 2017 (čtvrtek) 10.00-13.00 hod.

Přednášející:
Bc. David Filip, M.A. – vedoucí oddělení pro víno, Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Bronislav Pavelka – vedoucí odboru kontroly vína SZPI
Ing. Rostislav Gruna - vedoucí oddělení registru vinic ÚKZÚZ
Ing. Pavel Krška – ředitel Národního vinařského centra

Místo: přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029, Valtice

Školení pro širokou zemědělskou a odbornou veřejnost (vinohradníky a vinaře) v souvislosti s novinkami v oboru vinohradnictví a vinařství.
- hlavní aspekty novely zákona č. 321/2004 Sb.
- novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu ke kontrole vína a k Registru vinic

Harmonogram

  • 09:30–10:00 – prezence
  • 10.00-10:45 – Bc. David Filip, M.A. – hlavní aspekty novely zákona č. 321/2004 Sb., diskuse
  • 10:45-11:30 – Ing. Bronislav Pavelka – novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu ke kontrole vína, diskuse
  • 11:30-12:15 – Ing. Rostislav Gruna – novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu k Registru vinic, diskuse
  • 12:15-13:00 – Ing. Pavel Krška – novinky v soutěžích vín a Národním vinařském centru, diskuse

Pořádá MZe - Odbor rostlinných komodit ve spolupráci s Národním vinařským centrem.
Účast bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno.
Prosíme o dochvilnost! Parkování v areálu Centra Excelence, popř. na přilehlých místech.

Přihlášky na školení ve Valticích se vyplňují on-line na stránkách Národního vinařského centra.
Pro přihlášení pokračujte zde: http://www.vinarskecentrum.cz/kurzy-a-seminare/?detail_kurzu=319.
Bez vyplnění přihlášky nelze místo na školení garantovat (vzhledem k omezené kapacitě sálu).


Ověřeno MonsterInsights