Školení k novinkám ve vinařské legislativě (Hustopeče)

View Calendar13. 11. 2017 13.00 - 16.00


Hustopeče, Wine Wellness Hotel Amande

Phone:+420 774 662 607
Address:
Husova 8/8, 693 01 Hustopeče, Česko

Ministerstvo zemědělství – oddělení pro víno ve spolupráci s ÚKZÚZ stejně jako v předešlých letech pořádá sérii setkání s vinohradníky a vinaři. Účelem je školení k novinkám ve vinařské legislativě a návazných změnách, např. v Registru vinic.

Taktéž letos bude MZe pořádat několik školení pro vinohradníky, vinaře a obchodníky s vínem. Vzhledem k blížícímu se konci roku (a s ním spojenou expirací hlavních přechodných ustanovení novely zákona č. 321/2004 Sb.) lze daná školení využít jako příležitost k rekapitulaci a případnému osvětlení zásadních principů, které novela zákona č. 321/2004 Sb., zavedla.

Školení k novinkám ve vinařské legislativě

S částečně obměněným programem školení proběhnou na třech místech v rámci tří listopadových dnů:

  • 13. 11. 2017 – Hustopeče, Hotel Centro
  • 16. 11. 2017 – Valtice, Národní vinařské centrum
  • 30. 11. 2017 – Mělník, Česká zahradnická akademie

Hustopeče

Moravín, svaz moravských vinařů ve spolupráci s MZe Praha pořádá pro své členy, zájemce z řad vinařů a vinařskou veřejnost
ŠKOLENÍ K NOVELE ZÁKONA Č. 321/2004 Sb. O VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
pondělí, 13. listopadu 2017 ve 13.00 hod.
hotel CENTRO HUSTOPEČE, velký přednáškový sál

Dovolujeme si Vás pozvat nejen na školení na výše uvedené téma, ale také k diskuzi s přednášejícími, přijďte se zeptat na vše, co Vás zajímá k novele zákona, veškeré povinnosti podle této novely budou účinné od 1. ledna roku 2018.

Program:

  • hlavní aspekty novely zákona č. 321/2004 Sb. – M. A. David Filip, MZe Praha
  • novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu ke kontrole vína – Ing. Bronislav Pavelka, SZPI Brno
  • novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu k Registru vinic – Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice

Prezence: od 12.30 hod. v sále hotelu CENTRO Hustopeče.
ŠKOLENÍ JE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY ZDARMA.

Přihlášky na info@moravin.eu nebo SMS na tel. 602 559 226, obojí nejpozději do 6. listopadu 2017!


Ověřeno MonsterInsights