K Šidlenám za vinařem 2020

K Šidlenám za vinařem
View Calendar

 

K Šidlenám za vinařem 2020. V sezoně vždy od pátku do neděle budete mít možnost navštívit Šidleny s tím, že vždy bude otevřen nejméně jeden sklep některého z malovinařů s možností prohlídky sklepa, posezení, degustace a koupě vína. Začínáme v červnu a končíme slavným Burčákovým pochodem. Více informací a rozpisy otevřených vinných sklepů na webu.

Vždy, a hlavně mimo víkendy a svátky, doporučujeme objednání návštěvy u vinaře (viz adresář) nebo na tel.:  777 276 825.

I mimo sezónu pak bude vždy některý z vinařů připraven otevřít svůj sklep k návštěvě po telefonické či emailové domluvě.

Letos začínáme 5. června a sezónu končíme Burčákovým pochodem 10. října 2020.

Ceník (orientační):

Degustace (čas vinaře) 150,- Kč/hod.
Sudové víno                   od 50,- Kč
Láhev 0,7                        od 70,- Kč

K Šidlenám za vinařem
K Šidlenám za vinařem

K Šidlenám za vinařem 2020

Milotičtí zahrádkáři se již dlouhá léta specializují především na vinohradnictví a vinařství a v tomto oboru své aktivity neustále rozšiřují. Nejen co se týče rozšiřování členské základny hlavně z řad mladých lidí.
Pořádáme pravidelná ochutnávání vín přímo ve vinných sklepech vinařské osady Šidleny. Organizujeme vzdělávací semináře, zájezdy, největší naší každoroční akcí je však tradiční velikonoční košt (vždy na Božíhodovou neděli). Jednou za čtyři roky je to také navíc výstava vín starších ročníků zaměřená pouze na archívní vína (naposledy v lednu 2016).

Sklepy Šidleny

Pýchou Milotic je areál vinných sklepů stojící samostatně asi 1,5 km jihozápadně od obce pod kopcem Náklo. Vinařství se v Miloticích ujalo již před třicetiletou válkou a vinice byly původně soustředěny v trati zvané Horky. Vzhledem ke své poloze se však jako vinná hora lépe hodily Šidleny, takže koncem 17. století poskytli majitelé milotického panství Serényiové tuto bývalou pastvinu pro pěstování révy vinné. Název je odvozen od tzv. hory Šídlové, patřící obci Jiříkovice, zaniklé za Česko-uherských válek v 70. letech 15. století. V Šidlenách, které se staly dominantní vinnou horou Milotic, se později soustředila i výstavba sklepů a búd.

Původní přízemní búdy obdélníkového tvaru stávaly samostatně v jednom řádku vinoucím se do kopce. Stavebním materiálem byla nepálená cihla. Vstupní průčelí bylo prolomeno pravoúhlým vchodem a malým větracím okýnkem s mříží, zvenku uzavřeným dřevěnou okenicí. Búdy byly jednoprostorové s trámovým stropem a půda nad nimi sloužila jako seník. Čelní stěna byla ozdobena modrou podrovnávkou. V zadní části lisovny byl jeden nebo dva schody, po nichž se sestupovalo k šíji. Staré búdy byly štítově orientované, mladší výstavba má většinou okapovou orientaci, některé lisovny jsou opatřeny žudrem. V kolonii je i několik sklepů bez lisoven, jen s převýšeným pravoúhlým průčelím, krytým pultovou stříškou.

Od konce 50. let minulého století se Šidleny postupně rozrostly v členitý areál čítající 250 sklepů, zástavba tvoří náznaky několika náměstíček. Nově vybudované stavby jsou většinou patrové, často s obytným podkrovím. Při dekoraci novodobých sklepů se navzdory tradici používala forma sgrafita v břízolitové omítce. Kolorit Šidlen dotvářejí drobné sakrální objekty, nejstarší je křížek u polní cesty do Milotic, zajímavá jsou sloupková boží muka z roku 1969 a vznikají stále nová: pomníky věrozvěstů Cyrila a Metoděje či svatého Urbana.