EPS Academy – Proměny vinařství v čase

View Calendar31. 5. 2018 09.00 - 19.00


Kunovice, Panský dvůr

Address:
Panská 24, 686 04 Kunovice, Česko

Ve čtvrtek 31. května od 9.00 hod. v přednáškovém sále na Panském dvoře se bude konat letošní druhý vzdělávací seminář s vinařskou tématikou EPS Academy – Proměny vinařství v čase. Mezi přednášejícími jsou Doc. Michlovský, Doc. Baroň, RNDr. Habrovanský a další české a moravské vinařské osobnosti.

Společnost EPS biotechnology, s.r.o. navázala na svou dlouholetou tradici v realizaci vzdělávacích akcí, uspořádáním cyklu v seminářů s vinařskou tématikou - EPS Academy. Veškeré důležité informace naleznete v přiloženém cirkuláři nebo na stránkách www.epsbiotechnology.cz . Tyto semináře mají za cíl přivést na jedno místo české a moravské vinařské ikony a realizovat transfer vědomostí a zkušeností s publikem. Věcná náplň jednotlivých seminářů je koncipována tak, aby byli mimo jiné vybráni i přednášející, kteří jsou schopni ukázat i jiný pohled na danou problematiku.

Zároveň semináře dávají prostor studentům doktorských programů na vysokých školách spolupracujících s EPS biotechnology, s.r.o., aby zde prezentovali výsledky svých prací a navázali kontakt s lidmi z komerčního sektoru. V rámci Kunovického semináře budou přednášet: doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., RNDr. Zdeněk Habrovanský, doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., JUDr. Jiří Mejstřík, Lukáš Rudolfský, Ing. Vít Paulíček, Ing. Jan Kupsa, Ph.D., Ing. Michal Kumšta, Ing. Lucia Gharwalová.

Přihlášku je možné poslat na emailovou adresu organizačního výboru. Účastnický poplatek pro posluchače je 300 Kč, který je nutné uhradit převodem na účet: 197811842/0300 pod var. symbolem: 20180531 nebo v hotovosti při registraci účastníků. V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení, oběd a degustační vzorky v místě konání semináře.

Program semináře EPS Academy – Proměny vinařství v čase

9:00 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:05 Úvodní slovo – Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.
10:05 – 10:45 „Technologické proměny“ ve vinohradě a ve sklepě – doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., Vinselekt Michlovský a.s.
10:45 – 11:25 Perspektivy odrůd vyšlechtěných v Polešovicích – RNDr. Zdeněk Habrovanský, Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o.
11:25 – 12:05 Sířit či nesířit – to je otázka? – doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství, MENDELU

12:05 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:15 Víno jako biblický strom poznání – JUDr. Jiří Mejstřík
14:15 – 14:35 Biodynamické vinařství a vinohradnictví – Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

14:35 – 14:45 Káva, občerstvení

14:45 – 15:05 Komplexní řešení R&D projektů s vinařskou tématikou – Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.
15:05 – 15:25 Půda a víno – Ing. Jan Kupsa, Ph.D., Žernosecké vinařství, s.r.o.
15:25 – 15:45 Význam analytické chemie ve výrobě vína – Ing. Michal Kumšta, Ústav vinohradnictví a vinařství, MENDELU
15:45 – 16:05 Endofyty izolované z révy vinnej a ich vlastnosti prospešné pre rastlinu – Ing. Lucia Gharwalová, Ústav biotechnologie, VŠCHT v Praze

16:30 Degustace predikátních vín